Himmeliv Introforløb for nye elever Talenter på Himmelev Arrangementer Fællestimer Fester og traditioner Internationale aktiviteter Kor, sang og rejser Team Danmark Elevrådet Seneste nyheder Instagram
Introforløb for nye elever

Introforløb for nye elever

De første uger af din tid på Himmelev Gymnasium er et introforløb. Vi vil gerne sikre, at du får en god start på din gymnasietid, og at du hurtigt falder til i din klasse og på skolen i det hele taget. Derfor har vi sammensat et forløb, som både introducerer dig til fagene og til det gode sociale liv, som vi har på Himmelev.

Hver 1.g- og 1.hf-klasse bliver mødt ved hovedindgangen af deres elevtutorer den allerførste dag. De vil følge dig og din klasse tæt i den første tid og samarbejder med klassens lærerteam om at introducere dig til det daglige liv på skolen. De første dage vil der være en lang række sociale aktiviteter, der bl.a. omfatter en idrætsdag, en omgang rundbold sammen med din tutorklasse og en meget hyggelig intromiddag sammen med lærerne og tutorerne.

Klassens lærerteam sørger for, at du hurtigt får styr på alle de praktiske ting, fx hvordan man låner bøger, kommer på intranettet, får lavet studiekort og selvfølgelig også hvordan man får overblik over sine lektier på lectio.

Hver klasse har også en studievejleder, som vil følge jer gennem jeres to eller tre år på Himmelev. Alle nye elever kommer til en indslusningssamtale hos studievejlederen for at sikre, at I alle er faldet godt til og har fået svar på de spørgsmål, I evt. måtte have til det at gå i gymnasiet.

Skolens studie- og ordensregler vil rektor Johnny Vinkel gennemgå for alle de nye elever en af de første dage.

"Det bedste ved Himmelev er, at vi alle er så forskellige. Her er plads til alle, og du vil helt sikkert hurtigt falde til."
- Karoline og Søren, 2.b

I begyndelsen af november, når studieretningsforløbet er begyndt på stx,  tager alle de nye klasser på hyttetur af et døgns varighed. To klasser er afsted sammen. Jeres tutorer er også med på turen sammen med to lærere pr. klasse. På turen er der både tid til faglige og sociale aktiviteter og til at få mere at vide om livet på skolen. Der er mange muligheder for at lære hinanden bedre at kende – også på tværs af klasserne, fx når I sidder ved lejrbålet om aftenen, eller når I mødes over madlavningen i køkkenet. I bliver hentet i bus på skolen og kørt ud til hytten ved frokosttid, og så er I tilbage på skolen igen dagen efter på nogenlunde samme tid, som I tog afsted.

Introhytteturen er ligesom intromiddagen alkoholfri.

I september er der også en aktivitetsdag på programmet. Her samles hele skolen til en dyst, der skal afgøre hvilken hjemstavn der har gjort sig fortjent til titlen ”Årets hjemstavn”. Her sættes holdene på tværs af klasser og årgange. Der er både fysiske og mere mentale udfordringer på aktivitetsdagen, når det handler om at samle point sammen til sin hjemstavn. Sidst på dagen samles hele skolen til den store hjemstavnsfinale i hallen.

Introforløbet sluttes af med introfesten for alle skolens elever. Festen ligger normalt i september.

Talenter på Himmelev

Talenter på Himmelev

Hos os forstår vi ”talent” bredt og ikke som en medfødt gave for de få. Er du fagligt nysgerrig og villig til at udfordre dig selv, og har du lyst til at bruge noget ekstra tid på faglig fordybelse, så tilbyder vi en række muligheder:

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et bredt 2-årigt talentprogram (1 år for HF), hvor du bliver en del af et fagligt fællesskab med unge fra hele Sjælland. Du bliver udsat for et overflødighedshorn af faglige workshops, foredrag og forelæsninger på både universiteter og i virksomheder. Oplægsholderne er nogle af de bedste og mest kendte hjerner i landet, og du kan selv vælge og vrage inden for alle fagområder. De fleste af aktiviteterne foregår uden for skoletiden. Læs mere her >

Forskerspirer er et tilbud om ét års faglig fordybelse i et selvvalgt emne, du brænder for. Du får muligheden for at udvikle dit eget forskningsprojekt under kyndig vejledning af en forsker fra et universitet.  Forskerspirerne kommer på to seminarer i København og Århus med gymnasieelever fra hele landet, inden de skriver en synopsis om deres projekter. Der er præmier på 20.000 kr. til de bedste projekter inden for hvert fagområde (NAT, HUM, SAMF og SUND). Læs mere her >

U-Faktor

U-faktor er et unikt talenttilbud, som Himmelev Gymnasium udbyder i samarbejde med 5 andre gymnasier i regionen. I løbet af 2.g eller 2.hf kommer deltagerne på besøg på 4 videregående uddannelser. Her bliver de fagligt udfordrede gennem forelæsninger og workshops og får lov til at snuse til studiemiljøet og møde de studerende. Året sluttes af med et fælles arrangement, der typisk byder på et oplæg af en kendt forsker eller forfatter.

Derudover har vi også talenttilbud i samarbejde med CIEC - Innovative gymnasieelever.

Hvis du er interesseret i at høre mere om talenterne på Himmelev Gymnasium, er du meget velkommen til at kontakte talentkoordinator Christian Halvgaard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Arrangementer

Arrangementer

Himmelev er meget mere end undervisning. Vi prioriterer de gode arrangementer og sociale aktiviteter, fordi vi ved, at man lærer bedre, når man trives og har det godt.

At vi har så mange tilbud både i og uden for skoletiden skyldes i høj grad, at vi har mange aktive og engagerede elever, der både styrer flere aktiviteter og er flittige til at foreslå nye. Det gælder f.eks. skolebladet Himmeleaks og musikcaféen Blue Note. 


I september samles alle skolens elever og lærere til aktivitetsdagen for at skabe relationer og gode oplevelser på tværs af klasser og årgange. Holdene samler point sammen til deres hjemstavne (områderne på skolen). Det er let at kende sine holdkammerater, for alle har t-shirts på i egen hjemstavnsfarve; blå, gul, rød, grøn og violet. Det kræver både styrke og sammenhold, innovative evner og kreativitet at vinde aktivitetsdagen og blive ”Årets hjemstavn”.

Som et led i introforløbet for de nye elever har vi også en idrætsdag for 1.g og 1.hf i begyndelsen af skoleåret.

En lørdag i marts inviterer vi familie, venner og bekendte på besøg til støttearrangement for de klasser, der skal på studietur. Vi kalder det STARK. Her samler rejseklasserne ind ved at lave forskellige happenings, caféer og underholdning.

De mange sociale arrangementer ryster årgange og klasser rigtig godt sammen. 
- Stine og Mathias, 3.x

En eftermiddag i foråret er der quizeftermiddag for alle. Der skal dystes i både paratviden og fagligt overblik, f.eks. i kategorier om de kendte, om sport og om verdenshistoriens største begivenheder. Quizeftermiddagen er superhyggelig, og der er selvfølgelig kage til alle og præmier til quizzens vindere.

Skakturneringen er et af de nye tiltag, som har fået mange til at kigge forbi. For hvem vil ikke gerne udfordre rektor eller nogle af vores superstærke skakgenier på lærerværelset? Skakturneringen foregår altid i grønnegården, som er den bagerste del af kantinen.

Musikholdene holder eftermiddagskoncert i slutningen af skoleåret. Her samles alle musikeleverne ved scenen og giver smagsprøver på de numre, som skoleåret er blevet brugt til at gennemgå. Musikholdene tager i øvrigt altid på musikhyttetur i begyndelsen af skoleåret. Det er også musikholdene, der sørger for den gode julestemning i december, når de stiller op til julemorgensang flere gange om ugen.

Den første fredag i december er der juleklip for alle med æbleskiver og varm te. Det store træ i kantinen skal pyntes. Arrangementet er både for lærere og elever.

Fællestimer

Fællestimer

Undervisning og læring behøver ikke altid foregå i et klasseværelse. Derfor vil du også opleve, at vi gør meget ud af vores fællestimer.

Det må gerne være sjovt og underholdende samtidig med, at vi lærer noget. Nogle gange er hele skolen samlet, andre gange er fællestimerne målrettet særlige studieretninger på stx, et bestemt A-niveau-fag eller en årgang på hf.

Sidste år havde vi bl.a. besøg af Chris Macdonald, der lærte os om motivation, om at turde stole på sig selv og holde fast i sine drømme.

Frivillig drama (drama efter skoletid) plejer at opføre en musical til foråret. De mødes jævnligt i løbet af efteråret og vinteren for at øve og forberede sig. Musicalen er på Himmelev fuldstændig elevproduceret.

Cirka en gang om måneden samles hele skolen til morgensamling i kantinen. Her gives vigtige aktuelle informationer, og ordet er ellers frit for alle under punktet Eventuelt.

Fester og traditioner

Fester og traditioner

Selvom undervisningen og fagene selvfølgelig er kernen i livet på Himmelev, så har festerne og eftermiddagsarrangementerne også en stor betydning for stemningen på skolen. Vi er gode til at fejre og til hygge os med hinanden.

Skoleåret indledes med intromiddagen, hvor 1.g og 1.hf spiser en god middag i kantinen sammen med deres lærere og tutorer. Man er sammen om at pynte op, dække bordene og forberede aftenen, hvor hver klasse også stiller op med et indslag til underholdningen.

I september holder vi den første store fest: Introfesten. Vi har de senere år inviteret bands udefra. Vi har de senere år holdt introfester i selskab med Djämes Braun, LIGA og Faustix. 
I april er der gallafest. Vi ruller den røde løber ud for afgangseleverne og viser, at Lanciers-træningen i idrætstimerne ikke har været forgæves – hverken for afgangseleverne eller skolens øvrige elever. Afgangseleverne begynder festen med gallamiddag på skolen sammen med lærere og ledelse.

Der er 3-4 fester mere i løbet af året, som festudvalget Hist & Pist står for. Festerne holdes gerne som temafester, og vi har vi f.eks. både haft halloweenfest, rave-fest og Roskilde festival-tema på programmet. 
Alle vores fester holdes i kantinen og er kun for Himmelevs egne elever.

Kantinen bruger vi også, når der er fredagsbar en gang om måneden efter skoletid.

Blue Note er Himmelevs egen musikcafé. Her inviteres både skolens egne bands og bands udefra til at komme og spille. Blue Note ligger altid om tirsdagen og er i øvrigt helt elevstyret. Blue Note har haft en imponerende succes de senere år og havde blandt mange andre også Karl William på scenen sidste skoleår. 

Fredagsbar og Blue Note er også kun for skolens egne elever.

Fejring af studenterne

Vi er stolte af de studenter, vi hvert år sender videre ud i verden, og de skal naturligvis fejres og hyldes.

Vi begynder faktisk allerede med festlighederne de sidste skoledage med de såkaldte ”nedrivningsshows”. Afgangsklasserne skiftes til at lave et show i spisepausen for hele skolen, som hver dag kulminerer med nedrivningen af endnu et kalenderblad.

Den sidste uge inden sommerferien begynder studenterne at springe ud, og skolen sitrer næsten af glæde og lettelse. Familie og venner står ved indgangen til hjemstavnene med blomster og champagne og venter på at få det første glimt af den nybagte student med hue på.

Når alle afgangselever har afsluttet deres sidste eksamen, holder vi en festlig dimittendmiddag for afgangseleverne og deres lærere. Der bliver delt mange gode minder hen over maden, ønsket tillykke og skrevet i huer.

Så følger den festlige og traditionsrige translokation den sidste fredag inden sommerferien med overrækkelsen af eksamensbeviserne og rektors tale til studenterne. Skolens kor underholder, og to nybagte studenter holder tale for deres kammerater. Vi holder translokationen i hallen, og her er studenternes familier meget velkomne.

Internationale aktiviteter

Internationale aktiviteter

Studieturen i 1.hf og 2.g er en fast del af dit uddannelsesforløb på Himmelev Gymnasium. Turen har et fagligt program, som forberedes i undervisningen, inden I tager afsted. Hver klasse rejser med to lærere og i to fag – gerne mindst ét studieretningsfag. Derfor hænger rejsemålet også sammen med fagene. I de senere år er turene bl.a. gået til London, Rom, Manchester, Mallorca, Malta, Barcelona, Firenze og Madrid.

Nogle klasser tilbydes en udvekslingsrejse til fx. Slovenien eller Italien. Det har vi en god og Iang tradition for disse udvekslinger og har samarbejdet med udvekslingsskolerne igennem rigtig mange år. I modsætning til en almindelig studietur så indkvarteres man privat på en udvekslingsrejse og skal have genbesøg af sine værter senere på året.

Der er også mulighed for at komme på en ekstra studietur af kortere varighed på A-niveau-holdene i 3.g eller 2.hf. Det kunne fx være til Berlin i tysk eller Bruxelles i samfundsfag.

Du skal selv betale for studieturen, så vi anbefaler, at du begynder at spare op i god tid. Der er mulighed for at søge tilskud gennem skolens rejsefond. En lørdag i marts er der støttearrangement for rejseklasserne (STARK) om eftermiddagen. Her inviteres familie og venner til nogle hyggelige timer på skolen, hvor rejseklasserne tjener lidt ekstra til deres studietur fx ved at lave caféer eller forskellige former for underholdning.

Vi har sat et prisloft på studieturen i 1.hf og 2.g, der således normalt ikke må koste mere end 4600 kr. A-niveau-turene koster noget mindre.


Men den internationale stemning kan man nu også opleve i det daglige hjemme på skolen. Vi har nemlig hvert år udvekslingselever fra hele verden, der følger den almindelige undervisning i et halvt eller et helt år.

Du har også mulighed for selv at komme på en individuel udveksling af længere varighed, typisk i 3 måneder. Kontakt vores internationale koordinator Rune Garbers, hvis du vil vide mere om mulighederne: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Venskabsgymnasium

Himmelev Gymnasium har gennem næsten 20 år samarbejdet med Gimnazija Skofja Loka i Slovenien om udveksling af elever. Hvert år udveksler en 2.g-klasse med Skofja Loka, hvor både elever og lærere indkvarteres privat og følger deres værter i deres liv på skolen og hjemme privat.

Efter så mange år er der en særlig kontakt mellem vores to gymnasier, og det er efterhånden mange elever, der har deltaget i udvekslingsprogrammet, som både bygger på faglige og sociale relationer. For selvom der er langt fra Himmelev til Slovenien, så er der i tidens løb blevet knyttet mange venskaber på tværs af grænserne.

Også lærerne har været på studietur til Slovenien for at videndele og udveksle erfaringer, og det sidste skud på stammen i samarbejdet med vores venskabsgymnasium er de seneste års kor-udvekslinger, hvor skolens kor har deltaget i store koncerter i Slovenien.

”Det er spændende at få indblik i undervisningstraditionen i et andet land, som faktisk ligner vores meget,” fortæller Marianne Agentoft, uddannelsesleder, som har været med på lærerudvekslingen. ”Og så er der alligevel nogle forskelle, som sætter vores egen undervisning i relief. Det var for eksempel lidt sjovt at se, at de slovenske elever stadig rejser sig op, når læreren kommer ind i klassen.”

Kor, sang og rejser

Kor, sang og rejser

De står på scenen i ens blå Himmelev-t-shirts. Konferencieren siger noget til publikum, og selvom ordene er på slovensk, så kan man godt forstå budskabet. Det er et stort velkommen til koret fra Himmelev Gymnasium. Publikum klapper, og så sænker den forventningsfulde ro sig. De 17 unge sangere fra Himmelev Gymnasium skuffer ikke. Vellyd og dejlige klange fylder koncertsalen, og man mærker for alvor hvor meget det betyder for et kor at få lov at deltage i internationale kor-udvekslinger. Det er sammenhold og venskaber, musikalske udfordringer og en masse spændende oplevelser.

Himmelev Gymnasiums kor er åbent for alle, der har lyst til at synge, optræde og lære en masse dejlige mennesker at kende. På "hjemmebane" synger koret til skolens egne arrangementer med translokationen for studenterne i juni som det mest højtidelige. Koret deltager selvfølgelig også i Roskildes fælles kordage for gymnasiekorene, og så er der naturligvis udvekslingen hvert andet år med det store kor fra vores venskabsskole i Slovenien, Gimnazija Skofja Loka.

Koret har givet mig nye venskaber, og turen til Slovenien har bragt os endnu tættere sammen.

I år var koret afsted 4 dage i maj. Himmelevs elever blev modtaget med åbne arme af vores slovenske venner og var indkvarteret privat hos de slovenske sangere. Koret gav to store koncerter sammen med det slovenske kor i byens kulturhus: Én for skolens elever og en for byens borgere - heriblandt borgmesteren.

Når der ikke var koncerter eller kor-workshops på programmet, var der også tid til at se sig lidt omkring. Således blev det i denne omgang også til en heldagsudflugt ud i Sloveniens smukke natur; en tur i grotterne og en tur til den smukke middelalderby ved Adriaterhavet, Piran.

Til september kommer det slovenske kor på gensbesøg. Vi glæder os!

Eleverne sagde:

  • "Det var HELT fantastisk, da vi sang sammen med det slovenske kor. Jeg følte mig virkelig som en del af noget helt unikt..."
  • "Jeg startede til kor uden rigtig at kende så mange, så jeg var lidt bekymret for om jeg ville være uden for fællesskabet i Slovenien, men det var på ingen måde tilfældet! Alle var supersøde, og turen var lige så fed som studieturen i 2.g..."
  • "Jeg har fået nye bekendtskaber, oplevet en anderledes kultur og set en masse fantastisk flotte ting."
  • "Det var en fed oplevelse at bo sammen med de slovenske elever og deres familier."

 

 

Team Danmark

Team Danmark

En TeamDanmark-elev har næsten brug for at kunne være flere steder på én gang. Det kan i sagens natur ikke helt lade sig gøre. Til gengæld gør vi alt hvad vi kan for at hjælpe med til, at dit sportsliv og din uddannelse kan gå hånd i hånd. Gymnasieforløbet på Himmelev Gymnasium tilrettelægges individuelt for den enkelte TeamDanmark-elev, så vi får indtænkt fx morgentræning og transporttid i skemalægningen.

Der er gode træningsfaciliteter på skolen, så du fx kan morgentræne fra kl. 7 i vores to-etagers motionsrum. Vores TeamDanmark-koordinator Michael Rasmussen har mange års erfaring og følger den enkelte TeamDanmark-elev igennem hele forløbet. Gennem ham bliver du en del af et netværk af elever på skolen, som alle er knyttet til elitesportsverdenen.

På Himmelev kan Team Danmark-elever frit vælge studieretning som alle andre elever på skolen.

Når du er væk fra undervisningen pga din sport, sørger en af dine klassekammerater - din "study buddy" - for at holde dig opdateret om lektier, aftaler og udleveret materiale. Derudover kan du også få ekstra undervisning, hvis du fx har været væk til landholdssamling eller stævne. På den måde skal du hverken gå på kompromis med din sport eller din skole. Vi hjælper dig også med at få styr på hverdagen , når vi fx arbejder med Life Skills som en del af det pædagogiske grundlag på skolen.

Du har mulighed for at blive optaget som Team Danmark-elev på Himmelev, hvis du dyrker din sport på højt niveau. En Team Danmark-elev får støtte fra Team Danmark og kan vælge at tage sin stx-uddannelse på 4 år eller sin hf-uddannelse på 3 år, sådan at der i hverdagen både er plads til skole og sport.

Hvis du overvejer at satse professionelt på din sport, skal du søge Team Danmark, inden du søger optagelse på Himmelev Gymnasium. Fristen ligger som regel i midten af januar.

Kontakt TeamDanmark-koordinator Michael Rasmussen, hvis du vil vide mere om Team Danmark-ordningen på Himmelev: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mød Julie og Josefine, der begge er elitesportsudøvere og hør mere om, hvordan de kombinerer sport på højt niveau med livet som gymnasieelev.

 

Elevrådet

Elevrådet

Vores elevråd har stor betydning på Himmelev.

Hver klasse har to repræsentanter i elevrådet, og vi starter altid et nyt skoleår op med en hel dag, hvor vi bliver rystet sammen og lærer om skolens demokrati og mulighederne for at få indflydelse.

Som elevrådsrepræsentant er det dit ansvar at formidle dine klassekammeraters ønsker og ideer til udvikling og forbedring af skolen, skolemiljøet og undervisningen, men med udgangspunkt i alle elevers interesse. At være med i elevrådet kræver ikke, at man er politisk nørd eller har masser af erfaringer med elevrådsarbejde. Man skal bare have interesse i at udvikle skolen på bedste vis med fokus på elevernes behov.

Der sidder elevrådsrepræsentanter i alle skolens udvalg, og vi sidder der på lige fod med lærerne. Det er f.eks i Trivselsudvalget (om fællestimer og socialt miljø), Undervisningsudvalget (om skoledagen, lektier, afleveringer og pædagogik) og Kommunikationsudvalget (om brobygning, Åbent hus og sociale medier).

Det er superfedt at være med i elevrådet og deltage aktivt i skolens udvikling. Man skaber mange nye kontakter og venskaber, så der er al mulig grund til at stille op! Elevrådets formand er Andreas, 3a, og du kan skrive til ham, hvis du har lyst til at høre mere om elevrådsarbejdet: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi ses,
Elevrådet


#himmelife
Læs mere