Tirsdag den 27. februar 2018 inviterer vi forældre til elever i 1.g og 1.hf til foredrag om robusthed.

Det gør vi i forlængelse af årets store indsatsområde Fra præstationskultur til læringskultur, der bl.a. har udmøntet sig i et særligt fokus på robusthed i vores 1.g- og 1.hf-klasser.  I efteråret holdt vi fællestime for alle eleverne om robusthed og både teamlærere og studievejledere har gennemgået et særligt efteruddannelseskursus i dette skoleår.


Foredraget giver forældrene et indblik i indsatsen og de redskaber, som teamlærerne og studievejlederne bruger i arbejdet med eleverne. Det handler om, hvordan vi sammen bedst støtter vores unge i en omskiftelig verden med mange udfordringer. Robusthed i vores definition handler om at kunne klare livets små og store udfordringer – også når livet er svært. Foredraget vil bl.a. belyse, hvordan måden mennesker er sammen på påvirker udviklingen af denne robusthed, og hvordan vi kan samarbejde om at opbygge robuste fællesskaber.

I vil få praktisk viden om hjernens funktion, om tanker og følelser, og hvordan vi kan bruge denne viden til at forebygge konflikter og stress i en turbulent hverdag – både for vores unge men også for os selv som voksne.

I sidste ende handler det jo om læring og udvikling. Robuste unge lærer bedre og er mere bevidste om egen læringsstil.

Forældre i 1.g og 1.hf har modtaget invitation til arrangementet i e-boks.

Om oplægsholderen

Jannik Beyer, psykolog og udviklingskonsulent

Jannik har gennem en årrække beskæftiget sig med unges udvikling som chefkonsulent i Socialstyrelsen, som international uddannelsesrådgiver for Danida og som leder af Videnscenter for Autisme. Til dette foredrag kommer Jannik på vegne af Komiteen for Sundhedsoplysning/Robusthed.dk, som Himmelev Gymnasium samarbejder med i arbejdet med elevernes robusthed.

 

 

 

Læs mere