Dansk Erhverv satte i forsommeren fokus på den såkaldte "gymnasieeffekt", dvs. gymnasiernes evne til at gøre eleverne så dygtige som muligt. Og i al beskedenhed kan vi konstatere, at Himmelev Gymnasium ligger endog særdeles flot i undersøgelsen med en placering blandt de tre bedste i regionen.

"Gymnasieeffekten" eller "løfteevnen", som andre kalder det, handler om hvorvidt det lykkes gymnasierne at gøre eleverne endnu dygtigere end de var, da de begyndte i 1.g eller 1.hf.

Det er jo vores fornemmeste opgave at udfordre den enkelte elev lige netop dér, hvor han eller hun er.

Og det er vi rigtig gode til på Himmelev. Vores eksamensgennemsnit ligger højere end det forventede gennemsnit (på baggrund af elevernes karakterer fra folkeskolen samt forskellige sociale faktorer, fx. forældrenes uddannelsesniveau og beskæftigelse.)

Vi gør os umage med at skabe lige netop de forskelle, der skal til, for at motivere og engagere eleverne. Elever, der i forvejen kommer med gode faglige forudsætninger, skal have mulighed for at få ekstra udfordringer - vel at mærke, hvis det personlige overskud også er til det. Det kan fx. være gennem deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), Forskerspirerprogrammet på Københavns Universitet eller det nyeste skud på stammen for de innovative talentelever; Innovative Gymnasieelever.
Nogle elever har bare brug for et skulderklap en gang imellem, andre kan have behov for mere sparring og vejledning måske også af mere personlig karakter fx. hos en studievejleder eller en teamlærer.

Og vi har plads til dem alle og gør alt hvad vi kan for se dem - som individer og som en del af fællesskabet.

Læs mere om Dansk Erhvervs undersøgelse her >

Læs mere