Johnny Vinkel
Johnny Vinkel (JV)
Rektor
 
Rektor har det overordnede ansvar for skolens økonomi, pædagogik, strategi, prøver og eksaminer, elever og personaleledelse. Ansvarlig over for skolens bestyrelse og Undervisningsministeriet.
Pernille Slot Hansen
Pernille Slot Hansen (PH)
Vicerektor
 
Pædagogisk udvikling, HF, indslusning af nye medarbejdere, brobygning, Åbent Hus, MUS, elevforsømmelser (1gh) m.m. Ledelsesrepræsentant i Undervisningsudvalget
Henning Hansen
Henning Hansen (HH)
Uddannelsesleder
 
Eksamensplanlægning og –afvikling, bygninger og tekniske forhold på skolen, faggruppesamarbejde, MUS m.m.
Louise Ravn
Louise Ravn (LR)
Uddannelsesleder
 
Kommunikation, brobygning/introduktionskurser, innovation, Åbent Hus m.m. Ledelsesrepræsentant i Kommunikationsudvalget
Marianne Agentoft
Marianne Agentoft (MA)
Uddannelsesleder
 
Hold- og klassedannelse, dagligt skema, sygefravær og orlov m.v., kompetenceudvikling, afvikling af eksamen, overgangsprojekter, Lectio- administration, optagelsesprøver, MUS m.m. Ledelsesrepræsentant i Planlægningsudvalget
Læs mere