Himmelev Gymnasium er en statslig selvejende institution med en bestyrelse, som er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Himmelev Gymnasium og har i den forbindelse til opgave at fastsætte skolens indsatsområder og strategi samt godkende skolens budget og regnskab. Endvidere er det bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige rektor ligesom fastlæggelse af skolens løn- og personalepolitik er et bestyrelsesanliggende.

Du kan hente vedtægten for Himmelev Gymnasium her >

Find det seneste bestyrelsesreferat her >

Find Himmelev Gymnasiums årsrapport 2017 her >
Find Revisionsprotokollat for Himmelev Gymnasium 2017 her >

Øvrige bestyrelsesreferater, resultatlønskontrakt m.m. kan du hente her >

Bestyrelsens sammensætning i skoleåret 2017-18

Udpeget af Roskilde Universitetscenter:
Lektor emeritus Inger Jensen

Udpeget af folkeskolerne i Roskilde Kommune:
Skoleleder ved Himmelev Skole Anne Aabrink

Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Roskilde:
Torben Ankjærgaard (Enhedslisten)

Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering:
Direktør for Erhvervs Forum Roskilde Jens Müller
Talskvinde for Roskilde Festival Christina Bilde

Udpeget af elevrådet:
Kezia Fulgø Gregersen 2.z (med stemmeret)
Nikolai Hentze 2.q (uden stemmeret)

Udpeget af medarbejderne:
Lektor Marie Præstholm (med stemmeret)
Lektor Jørgen Kofoed Jensen (uden stemmeret)

Bestyrelsens sekretær:
Rektor Johnny Vinkel (uden stemmeret)  

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Inger Jensen
Næstformand: Jens Müller

Læs mere