Adresseændring

Du skal altid give besked til kontoret med det samme, hvis du ændrer adresse, telefonnummer, mobilnummer, navn m.m. Vi bruger bl.a. dit mobilnummer til at sende dig beskeder om aflysninger af timer, så det er vigtigt, at vi har det rigtige nummer.

Blue Note

Blue Note er Himmelev Gymnasiums musikcafé. Ved BlueNote-arrangementer optræder både skolens egne bands og bands udefra.

Blue Note er kun for skolens egne elever.

Du kan læse mere her ›

Bogaflevering

Bogaflevering foregår på skolens kontor hos Anja. Når du skal aflevere en bog, skal du huske at have dit studiekort eller dit sygesikringsbevis med. Du får altid en kvittering, når du afleverer. Gem dine kvitteringer hvis der skulle opstå tvivl om bogens status.

Du skal holde øje med, hvilke bøger du skal aflevere. Det vil fremgå af din forside på lectio. Hvis du ikke afleverer dine bøger, når de bliver hjemkaldt, får du en regning på den manglende bog.

Deltagerbetaling

Der er som udgangspunkt ingen deltagerbetaling i det almene gymnasium. Du skal dog alligevel påregne udgifter til følgende:

  • Obligatorisk studietur i enten 2.g eller 1.hf. Studieturen går typisk til en europæisk destination og varer 4-6 dage.
  • Kort studietur til fx Berlin, Bruxelles eller Madrid i fag med A-niveau i enten 3.g eller 2.hf
  • Ekskursioner til fx teater eller biografer. Skolen giver et fast beløb (pt. 40 kr) pr elev pr ekskursion men udgifter derover, skal du som elev selv betale.

Derudover forventer vi, at du som elev medbringer en bærbar pc.

Ekskursioner

Undervisning behøver ikke altid foregå i et klasselokale, og derfor tager vi gerne på endags-ekskursioner ud af huset. Der er mange muligheder, og ekskursionerne kan fx foregå som besøg på virksomheder, møder med politikere, overværelse af en teaterforestilling, fredagsbøn i en moske eller indsamling af prøver og materiale til senere bearbejdning på skolen. Typisk afholdes ekskursionerne i skoletiden, og der er mødepligt og almindelig fraværsregistrering.

Evakueringsplan

Skolens evakueringsplan afprøves hvert år i starten af det nye skoleår. Når alarmen lyder, eller der kaldes til evakuering over højtaleranlægget, skal alle bygninger forlades omgående.

Alle elever samles klassevis på parkeringspladsen efter følgende plan:

Ferie

Du kan se ferieplanen her >

Fester

Der er to slags fester på Himmelev Gymnasium: Skolens "officielle" fester og Himmelev-festerne, som styres af et elevudvalg.

Himmelev Gymnasium er vært ved introfesten i september og gallafesten i april. Festudvalget Hist & Pist arrangerer derudover 4-5 fester i løbet af skoleåret.

Der er kun adgang for Himmelevs egne elever til vores fester. Der er desuden altid professionelle vagter til festerne.

Forældremøder

Himmelev Gymnasium inviterer til forældremøde i 1.g og 1.hf i september, hvor klassens teamlærere vil give et indblik i livet på skolen og klassens hverdag og trivsel. Desuden afholdes der i november et orienteringsmøde for 1.g-elever og deres forældre om elevernes endelige valg af studieretning og valgfag.

Vi inviterer selvfølgelig også til forældrekonsultationer, hvor forældre og elever kan mødes med de enkelte lærere og tale mere individuelt. Det foregår også i november. Tilmelding til både forældremøder og forældrekonsultation forgår via lectio (husk at du skal være logget ind).

Se også information til forældre her >

Fravær

For at læreren kan gennemføre undervisning af høj kvalitet, kræves det, at eleverne forbereder sig og deltager aktivt i timerne.

Du har som elev i udgangspunktet ingen ret til fravær, med mindre fraværet skyldes deltagelse i anden undervisningsaktivitet på skolen.

Hvis en elevs fysiske eller skriftlige fravær overstiger 15% i et enkelt fag eller 10% i fagene tilsammen, orienteres eleven om, at skolen vil iværksætte sanktioner, såfremt der ikke sker væsentlige forbedringer.

Hvis eleven er under 18 år, bliver forældremyndighedsindehaveren også informeret.

Alle skriftlige opgaver skal afleveres til tiden. Hvis en elev undtagelsesvis ikke afleverer skriftlige opgaver til det aftalte tidspunkt, betragtes dette som en forsømmelse med mindre den udeblevne aflevering skyldes sygdom eller lignende. Det er i så fald elevens ansvar at opsøge faglæreren med henblik på at aftale en ny afleveringsfrist.

Garderobe

Der er aflåselige garderobeskabe til eleverne i kælderen. Her kan du hænge dit overtøj, gemme dit idrætstøj eller lægge nogle af de allertungeste bøger.

Læg aldrig penge eller værdisager i garderoben. Skolen dækker ikke ved evt. tyveri.

Hjemstavne

Undervisningslokalerne på Himmelev Gymnasium er samlet i områder kaldet hjemstavne. Hver hjemstavn har sin egen farve: Rød, gul, grøn, blå og violet. Og så har vi en naturfagshjemstavn med faglokaler til fysik, kemi og biologi.

Undervisningslokalerne er fordelt omkring et åbent fællesområde, som bl.a. bruges til gruppe- og projektarbejde og til afslapning og hygge i pauserne. Flere hjemmestavne har i de sidste par år fået helt nye møbler med både caféborde og sofaarrangementer.

Hvis du kan din 6-tabel, vil du hurtigt lære at finde rundt i hjemstavnene på Himmelev Gymnasium :-)

Hvis læreren er forsinket…

…har du ikke fri! Efter 10 minutters forsinkelse skal du henvende dig på kontoret.

IT-hjælp

Har du problemer med at komme på skolens trådløse netværk eller tekniske problemer med skolens computere eller printere, kan du kontakte skolens datavejleder; Jens Bechsgaard (JC). Du kan enten sende ham en mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller henvende dig på kontoret, som vil give Jens besked. Jens vil så kontakte dig og har i øvrigt kontor nede i violet hjemstavn.

Ved skolestart vil du få udleveret en personlig vejledning i hvordan du kommer på skolens net med din egen computer, og hvordan du henter MS-Officepakken og logger på skolens Google Drev. Der ligger en generel vejledning på lectio.

Vi hjælper også gerne, hvis du har problemer med installation af skolerelaterede programmer som fx N'spire og Office-pakken.

IT-regler på Himmelev

  • Det er strengt forbudt at ændre på opsætning eller ændre på de installerede programmer på skolens maskiner. 
  • Du må ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Du skal overholde almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt og kan medføre sanktioner.
  • Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere.
  • Vær økonomisk og undgå unødig udskrivning!
  • Computerne i studiecentret er til fagligt arbejde - ikke til at spille på.

IT-platforme

Du kan altid se dit aktuelle skema på Lectio, og via et personligt login kan du følge med i forskellig information fra skolen, fx karakterer og afleveringsfrister på dine opgaver.

Kantine

Kantinen er skolens hjerte, som bestyres med sikker og kærlig hånd af Bonna. Kantinen holder åbent hver dag i frikvartererne til og med frokost.

Du kan fx købe nybagte boller i 10-frikvarteret. Desuden kan du købe ciabattaboller med forskelligt fyld, sandwiches, salater, frugt, muffins eller dagens lune ret. Dagens lune ret kan du forudbestille i 10-frikvarteret, så du undgår køen i 12-frikvarteret.

Du kan både betale med kontanter, mobilepay og dankort i kantinen.

Karaktergivning

Du får karakterer tre gange om året i alle fag. I november og marts får du standpunktskarakterer, og i slutningen af året får du årskarakterer.

Lærerne samles efter hver karaktergivning til lærerforsamlinger sammen med en studievejleder og en uddannelsesleder, hvor den enkelte klasse gennemgås og evalueres.

Du kan altid få en snak med dine lærere om dit standpunkt både når karaktererne offentliggøres og i løbet af året, hvis du har brug for at høre nærmere om din faglige udvikling.

Du kan se dine karakterer på lectio, når du er logget ind.


Lektiecafé

Der er lektiecafé i den bagerste del af kantinen om eftermiddagen tre gange om ugen. Her mødes mange af skolens elever på tværs af årgangene over bøgerne og kagen, som kantinen serverer. Der er altid en hyggelig arbejdsom stemning i lektiecaféen.

Der er to lærere tilknyttet lektiecaféen, som kan hjælpe med opgaver og almindelige lektier.

Mobning

På Himmelev Gymnasium lægger vi vægt på, at elever og ansatte er med til at fastholde en skolekultur, der bygger på tolerance, respekt og ansvarlighed over for hinanden.

Både lærere og elever er ansvarlige for at skabe en tryg og positiv atmosfære i klassen, hvor der ikke er plads til mobning! 

Hvis du alligevel bliver opmærksom på, at en af dine kammerater bliver udsat for mobning, er det uhyre vigtigt, at du reagerer hurtigt. Det bedste er selvfølgelig, hvis du kan sige fra i situationen og tale med mobberen. Hvis det er for svært, kan du tale med dine klassekammerater, henvende dig til din studievejleder eller en af dine lærere.

Bliver du selv udsat for mobning, er det altafgørende, at du gør noget for at ændre situationen. Du må i hvert fald ikke holde det for dig selv.

Langvarig mobning kan give alvorlige psykiske og fysiske eftervirkninger for den, det går ud over. Typiske reaktioner er tab af selvtillid, angstfølelse, depression og søvnproblemer.

Hvis du har behov for at vide mere, kan du henvende dig til din studievejleder.

Morgensamling

Alle skolens elever og lærere mødes ca. en gang om måneden til morgensamling i kantinen. På morgensamlingerne gives der vigtige beskeder til eleverne (fra ledelse, lærere eller andre elever) om forskellige kommende aktiviteter på skolen. Det kan være om fællestimer, fester, hyggeaftener, terminsprøver eller sportsstævner. Desuden plejer der at være et kreativt indslag fra nogle elever. Alle, der har noget på hjerte, kan få ordet på morgensamlingen. 

Optagelsesprøve

Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat i din uddannelsesplan, har du mulighed for at søge om optagelse alligevel. Så skal du op til en optagelsesprøve, som foregår på den skole, hvor du søger ind. På Himmelev Gymnasium kommer du til en kort prøve i dansk, engelsk, matematik og fysik samt til en evaluerende samtale hos en studievejleder. På baggrund af denne samtale samt resultaterne af de fire prøver beslutter skolen, om du kan optages.

Læs mere om optagelse og optagelsesprøve på stx her > og på hf her >

Parkering

Du kan parkere din cykel i cykelkælderen ved hovedindgangen eller i cykelstativerne ved hallen.

Knallerten skal stå under halvtaget ved indgang syd uden for idrætshallen. Der må ikke stå knallerter i cykelkælderen af hensyn til brandfaren.

Biler parkeres på parkeringspladsen. Det er ikke tilladt at parkere i rundkørslen foran hovedindgangen.

Plagiat/snyd

Hvis skolen opdager, at en elev har afleveret en skriftlig opgave, som er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, registreres opgaven i første omgang som ikke afleveret. Eleven skal efterfølgende afhente opgaven hos rektor, som orienterer eleven om, at det er et brud på skolens ordensregler, og at det kan udløse sanktioner. I forlængelse af afhentning af opgaven kan der aftales en ny afleveringsfrist jf. proceduren ved opgaver, der ikke afleveres rettidigt.

Ringetider

1. lektion 8.10 - 9.00
2. lektion 9.05 - 9.55
3. lektion 10.10 - 11.00
4. lektion 11.05 - 11.55
5. lektion 12.25 - 13.15
6. lektion 13.20 - 14.10
7. lektion 14.15 - 15.05
8. lektion 15.10 - 16.00

Husk!! Vi har ingen klokke, så du skal selv holde øje med, hvornår du skal gå til time.

Skolebøger

De bøger, du skal bruge i undervisningen, låner du af skolen, og du kan kun låne dem, hvis du kvitterer med en gyldig underskrift på en titelliste. Skolens bøger har på en af de første sider et stempel, hvori du skal skrive navn og klassebetegnelse. Du er erstatningspligtig over for mistede eller ødelagte bøger. Hjemkaldte bøger skal afleveres straks. 

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.

I slutningen af september, november og februar afholder skolen et orienteringsmøde om SU for elever, der fylder 18 år inden for det næste kvartal eller halve år.

Du skal være studieaktiv for at være berettiget til SU.

Du kan læse om SU og skal søge SU via www.su.dk.

For at få adgang til minSU skal du bruge en digital signatur eller en pinkode, som skal bestilles på www.su.dk. Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Du kan tidligst søge SU én måned før, du er berettiget til at få SU.

Studie- og ordensregler

Som elev på Himmelev Gymnasium skal du overholde skolens studie- og ordensregler. Læs dem her >

Ungdomskort

Ungdomskortet giver dig rabat på den daglige transport mellem dit hjem og skolen. 

Du kan søge om et ungdomskort gennem www.ungdomskort.dk

Valg af studieretning, fagpakke og valgfag

Stx-eleverne skal i slutningen af grundforløbet vælge studieretning. Studievejledere og faglærere vil op til studieretningsvalget informere om de forskellige muligheder ude i klasserne. 

Det er ikke alle de udbudte studieretninger, der bliver oprettet, men skolens studieretningsudbud er bygget op, så det i videst muligt omfang kan tilgodese elevernes ønsker. Det betyder, at det tilstræbes, at eleverne får deres A-niveaufag i studieretningen eller i en kombination af studieretningsfag og valgfag.

Læs mere om studieretningerne her >

Hf-eleverne vælger fagpakke i løbet af 1.hf. Også her vil både studievejledere og faglærere vejlede i valget, så det kan træffes på et oplyst grundlag.

Læs mere om fagpakkerne her >

Samtidig med valget af studieretning og valget af fagpakke skal der vælges valgfag. Forud for valget orienterer studievejlederne om valgfagssystemet og forskellige faglærere om de enkelte valgfag. Himmelev Gymnasium har et bredt udbud af valgfag på både A, B og C-niveau. Muligheder for den enkelte elev afhænger af studieretningen/fagpakken.

Læs mere om valgfagene på stx her > og på hf her >

Skolen kan ikke garantere, at alle valgfagsønsker bliver opfyldt. De mest almindelige årsager til, at elevønsker ikke kan opfyldes, er manglende tilslutning til et valgfag eller skemamæssige forhold, som betyder, at undervisningen på to eller flere valghold skal foregå samtidigt.

Læs mere