Gennemførelse af studieforberedende og almendannende undervisning af høj kvalitet forudsætter elevernes aktive og engagerede deltagelse og forberedelse. Derfor forventer vi også, at du deltager aktivt i timerne, kommer til tiden, laver dine lektier og overholder afleveringsfrister og aftaler.

Du har som elev som udgangspunkt ingen ret til fravær eller godkendte fraværsgrunde, medmindre fraværet skyldes deltagelse i anden undervisningsaktivitet på skolen, eller at rektor konkret har givet tilladelse hertil.

Skolen foretager en løbende registrering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver.

Læs skolens studie- og ordensregler her > Studie- og ordensregler på Himmelev Gymnasium


 

Læs mere