I skoleåret 2016-17 stiller vi fortsat skarpt på den pædagogiske og relationelle udvikling gennem følgende indsatsområder:

Faggruppesamarbejde

På Himmelev Gymnasium ønsker vi at støtte og udvikle samarbejdet i faggrupperne for derigennem at styrke fagligheden i undervisningen. Det sker bl.a. gennem kompetenceudvikling i fx. synlig læring, i overgangsprojekter (brobygningsprojekter) under Roskilde Campus og i naturvidenskabelige samarbejder under Danske Science Gymnasier. Faggrupperne vil i dette skoleår desuden arbejde med aktuelle faglige problemstillinger og vil fx. konkret drøfte, hvordan synlig læring og innovation kan udfoldes i faget.

Hf

Med den kommende justering af hf-bekendtgørelsen følger bl.a. kravet om at udbyde fagpakker på hf. På Himmelev Gymnasium ønsker vi at arbejde målrettet med at sammensætte fagpakker med stærke faglige profiler. Samtidig følger vi op på det forrige års indsatser på hf-området med en intensiveret indsats for fortsat at styrke hf-elevernes trivsel og position i skolekulturen.

Brobygning

De senere år har Himmelev Gymnasium styrket indsatsen i forbindelse med brobygningsbesøg for at give kommende elever et realistisk indblik i overgangen fra grundskole til gymnasium samtidig med, at deres besøg også præges af tryghed og trivsel. Samtidig har lærernes deltagelse i forskellige overgangsprojekter vist sig at være meget givende i forhold til at møde nye elever med realistiske forventninger og forståelse for den faglige baggrund, de bringer med sig. Den indsats ønsker vi at udvikle yderligere. Det sker bl.a. ved at tilbyde MasterClass Himmelev (valgfag på Himmelev Skole med lærere fra Himmelev Gymnasium), styrkelse af vores indsats under Naturvidenskabsfestivalen, fællestimer m.m.

Professionel kapital

Himmelev Gymnasium ønsker at arbejde målrettet med skolens professionelle kapital med særligt fokus på områderne samarbejde, kvalitet og retfærdighed.

Fremmødekultur

Mindre fravær har i flere år været et særligt indsatsområde, og de senere år har indsatsen over for forsømmelige elever betydet et klart fald i andelen af såkaldt stærkt forsømmelige elever. Himmelev Gymnasium ønsker at fremme en skolekultur, hvor det at deltage aktivt i undervisningen og bidrage til et inspirerende læringsmiljø er en selvfølge. I dette skoleår vil vi særligt arbejde med at tydeliggøre skolens forventninger til elevernes aktive deltagelse i undervisningen. Det sker bl.a. ved at inddrage eleverne i refleksion over og diskussion af klassernes faglige og sociale profiler samt ved at udarbejde nye initiativer til fremme af en hensigtsmæssig fremmødekultur.

Læs mere