På Himmelev Gymnasium arbejder vi målrettet med at styrke læringskulturen. I skoleåret 2017-18 sætter vi derfor fokus på tre projekter, der i særlig grad skal bidrage med at flytte fokus fra præstationskultur til læringskultur.

Karakterfritagelse og formativ evaluering i 1.g og 1.hf

Der er efterhånden markant videnskabeligt belæg for at sige, at det karakterfrie klasserum skaber øget tryghed i undervisningen, øget motivation og øget initiativ hos den enkelte. Fokus flyttes fra selve præstationen til læringsprocessen. Det skal ikke handle om at stræbe efter et bestemt tal men i stedet at stræbe efter reel viden og udvikling. Det er ikke eksamen, der gør eleverne dygtigere. Det er processen på vejen derhen. Indsatsområdet udmønter sig på følgende vis:

  • Forsøg med karakterfritagelse i efterårssemesteret i 1.g og 1.hf. Det gælder både mundtligt og skriftligt. I stedet arbejdes der målrettet med fokuseret feedback til den enkelte elev; formativ evaluering
  • Kompetenceudvikling af en større gruppe lærere i formativ evaluering og feedback

Projekt "Robusthed"

"Robusthed" skal ikke forstås som evnen til at kunne tåle alt og holde til mere. Indsatsen her tager udgangspunkt i det såkaldte Robusthedsprogram som er udviklet af forskere i både psykologi, pædagogik og hjerneforskning. Det handler om motivation, om at træne sin evne til at holde fokus, om at forstå og være bevidst om sine egne og andres tanker og reaktionsmønstre. Undersøgelser viser, når elever og lærere har et fælles sprog og nogle fælles redskaber i arbejdet med motivation- og fokustræning, så øges både trivsel og læring mærkbart. Indsatsen udmønter sig således:

  • Alle teamlærere og studievejledere i 1.g og 1.hf uddannes i Robusthedsprogrammet
  • Redskaber og tilgange integreres i undervisningen i 1. klasserne. Eleverne bliver præsenteret for Robusthed ved fællestime ved studieretningsstart.
  • Forældrearrangement om indsatsen den 9. januar 2018 kl. 17.30-18.30

Pilotprojektet "Bedst når det gælder"

I samarbejde med idrætscoach for bl.a. TeamDanmark og OL-guldvinder Renè Nielsen deltager 3.d og 3.y i pilotprojektet "Bedst når det gælder". Projektet vil undersøge, hvorvidt man kan overføre de mentale træningsredskaber fra eliteidrætten til undervisningsverdenen for at styrke en sund læringskultur. Projektet forankres fagligt i studieretningsfagene psykologi (3.d) og idræt (3.y). Indsatsen udmønter sig således:

  • 4 workshops i løbet af skoleåret med Renè Nielsen
  • Løbende fælles sparring for klasserne samt mulighed for individuel sparring med Renè Nielsen for den enkelte elev
  • Input og dialog med Renè Nielsen på ugentlig basis - såkaldte "TirsdagsTips" i lukket facebook-gruppe.
Læs mere