Himmelev Gymnasium lægger vi vægt på, at elever og ansatte medvirker til at fastholde en skolekultur, der bygger på tolerance, respekt og ansvarlighed over for hinanden. Vi ønsker at styrke den demokratiske adfærd og at fremme et studiemiljø, hvor samtalen er det bærende element, hvor meningsudvekslinger er frugtbare – og hvor der gives plads til forskelligheder.

Studie- og ordensreglerne, som gælder for eleverne på Himmelev Gymnasium, har til formål at værne om et attraktivt studiemiljø, hvor den studieforberedende og almendannende undervisning danner udgangspunktet for samværet.

Hent Himmelevs studie- og ordensregler her > Studie- og ordensregler på Himmelev Gymnasium


 

Læs mere