Dansk-/historieopgaven (DHO) i 1.g er første gang, du skal udarbejde et større skriftligt produkt som øvelse, inden du skal skrive SRO i 2.g og SRP i 3.g.

Krav til opgaven

 • Opgaven skrives i dansk og/eller historie.
 • Opgaven skal fylde 7-10 sider.
 • Skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype, 1½ linjeafstand, standardmargen.
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal. Noter og litteraturhenvisninger skal stå som fodnoter nederst på siden.
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres. Forsiden skal altså ikke nummereres.
 • Der er knyttet 15 elevtimer til opgaven, så alt materiale skal være læst inden skrivedagene, så du kan koncentrere dig om at skrive.
 • Opgaven skal skrives individuelt.

Vigtige datoer

1. maj 2017 Valg af fag
Sidst i maj 2017 Skrivedage
Dato følger Vejledning på skolen
Dato følger Vejledning på skolen
Dato følger Elektronisk aflevering. Der kommer et link på din forside på lectio.


Vejledning

Du skal have minimum 2 face-to-face-vejledninger på skolen i skriveperioden. Din lærer vil give dig de specifikke tidspunkter. Vejledningen skal give dig hjælp og støtte i din skriveproces. Du skal i DHO'en blandt andet selv finde sekundær litteratur. I denne forbindelse er vejledningen en stor hjælp.
Det er vigtigt, at du har forberedt dig godt inden du møder op til vejledning. Overvej hjemmefra hvad du helt konkret har brug for hjælp til. Skriv gerne dine spørgsmål ned på forhånd. Husk at du også kan få vejledning af din lærer på de dage, hvor der ikke er fastlagte vejledningstider. Lectio er ofte den letteste måde at komme i kontakt med din lærer, men spørg din lærer inden skriveperioden går i gang.

Opbygning af opgaven

 1. Forside med angivelse af opgavetitel, fag, lærer, navn og klasse
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning + problemformulering
 4. Redegørelse
 5. Analyse af primær litteratur/ kildekritik
 6. Fortolkning/Diskussion
 7. Perspektivering          
 8. Konklusion
 9. Litteraturliste
 10. Evt. Bilag

Henvisninger og bilag               

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fra. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at dit layout giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af problemformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til problemformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af afsnittene? Er vægtningen af de enkelte afsnit passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt og bruges de korrekt?
 5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilder oplyst og er litteraturlisten i orden?
 8. Er materialeudvalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?

 Husk at læse grundig korrektur på opgaven inden afleveringen.

Ordforklaringer m.m.

Analyse-argumentation
Bilag
Diskussion
Fortolkning
Fremstilling af indholdsfortegnelse og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Indledning
Konklusion
Litteraturhenvisninger
Litteraturliste
Perspektivering
Redegørelse
Sammenligning
Vurdering

 

 

 

Læs mere