Naturvidenskab

  • Hvilken betydning har enzymerne for øllets smag?
  • Hvordan kan man standse udbredelsen af resistens over for antibiotika?
  • Er det etisk korrekt at klone et menneske?

Hvis du har lyst til at arbejde med emner som fx kræftforskning, kloning, livsstilssygdomme og anvendelsen af mikroorganismer i industrien, så er biotek-studieretningen et godt valg. Du vil få en forståelse af de biologiske systemers anvendelse i forskning, produktion, sygdomsbehandling og udvikling af klimavenlig energi, fordi bioteknologi spiller en vigtig rolle i disse sammenhænge. Du vil komme til at arbejde både teoretisk, hvor vi bl.a. udnytter samspillet mellem de naturvidenskabelige fag i studieretningen, og praktisk i laboratoriet med forsøg.

Bioteknologi giver dig et fagligt grundlag at diskutere på, så du kan tage stilling til etiske problemstillinger om fx kloning og fosterdiagnostik.

Vi arbejder tæt sammen med lokale uddannelsesinstitutioner og industrien og tager gerne på ekskursioner til Novozymes og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Få en samlet oversigt over studieretningsudbuddet samt fagene og niveauerne i løbet af de 3 år her >

Valgfag

2 valgfag på mindst C-niveau, fx fysik A, idræt B eller innovation C.

Hvilke uddannelser får jeg adgang til?

Se oversigten på Uddannelsesguiden/Adgangskortet. Husk at dine muligheder kan udvides med dine valgfag. Prøv at taste valgfagene ind i oversigten i linket.

‹ Tilbage til studieretninger

Læs mere