Biologi B – Psykologi C

  • Hvad betyder de offentlige sundhedsmål  6, 7, 10, 14, 30, 60 for dig?
  • Er der sammenhæng mellem vores medievaner og risikoen for at få stress?
  • Ligger de dårlige vaner i generne?

I denne fagpakke er der fokus på dig – fra det enkelte molekyle til dit sociale liv i hverdagen. Vi undersøger, hvilken betydning den biologiske arv og miljøet har for mulighederne og vilkårene i dit liv.

Vi arbejder med andres formidlingsprodukter som fx Sundhedsstyrelsens kampagner, livsstilsblogs og med anden mediekommunikation. Du kommer også til at lave dine egne medieproduktioner, når du fx arbejder med faglig formidling. Det kunne fx være en lommefilm eller vodcast om forholdet mellem livsstil, stress og sundhed.

Vi har mange muligheder for feltarbejde og ekskursioner og laver fx adfærdsundersøgelser i Zoologisk Have, besøger virksomheder i medicinalindustrien eller udfører trivselsmålinger af en specifik målgruppe.

Få en samlet oversigt over fagpakkeudbud, fag og niveauer på de 4 semestre her >

Praktik

Det vil være oplagt at komme i praktik på hospitaler, medicinalvirksomheder eller hos Røde Kors. I uddannelsessektoren kunne din praktik fx være på terapeut- eller pædagoguddannelserne.

Valgfag

Du skal vælge mellem idræt (kun hvis du har valgt idræt på C-niveau), kemi, matematik, naturgeografi, religion eller samfundsfag (alle på B-niveau).

Hvilke uddannelser får jeg adgang til?

Se oversigten på Uddannelsesguiden/adgangskortet. Husk at nogle valgfag udvider dine muligheder. Prøv at taste valgfaget ind i oversigten i linket.

‹ Tilbage til fagpakker