Idræt B – Psykologi C

  • Vil du være en god kommunikator og leder?
  • Påvirker træning dit liv i en god retning?
  • Vil du forstå "ondskaben" i hverdagen og i idrætten?

I denne fagpakke er præstation, samarbejde, kropskultur og identitet centrale omdrejningspunkter. Du vil få indblik i og erfaring med forskellige træningsformer af både krop og psyke.

Du vil skulle argumentere og kommunikere i egne medieprodukter om temaer som identitet, stress og krænkelser. Det kan fx være gennem en podcast om træningens effekter på krop og psyke relateret til forskellige målgrupper. Praktisk og teoretisk vil du blive udfordret i samarbejde og teambuilding. Vi dekonstruerer og analyserer aktuelle nyheder og skaber, vis muligt, modsvar. Selvmonitorering, podcasts, blogs og anden mediekommunikation indgår naturligt i fagpakken.

Vi tager ud af huset på aktive besøg, når det giver mening i forhold til vores forløb. Vi er i samarbejde med nærliggende organisationer som Absalon og Åben Dans.

Valgfag

Du skal vælge mellem biologi, kemi, matematik, naturgeografi, religion eller samfundsfag (alle på B-niveau).

Hvilke uddannelser får jeg adgang til?

Fagpakken HF-Uniform giver adgang til alle professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Du kan fx blive politibetjent, sprogofficer eller tage en professionsbacheloruddannelsen Ernæring og Sundhed.

Få overblikket på Uddannelsesguiden/adgangskortet/hf

 

‹ Tilbage til fagpakker