Idræt B – Psykologi C

  • Er du en god kommunikator?
  • Hvordan påvirker træning dit liv?
  • Hvordan skitseres idrættens værdier i medierne? 

 

I denne fagpakke er kropskultur, sundhed, samarbejde og præstation centrale omdrejningspunkter. Du vil få indblik i og erfaring med forskellige træningsformer af både krop og psyke.

Du vil skulle argumentere og kommunikere i egne medieprodukter over temaer som konflikter, identitet og stress. Det kan fx være gennem en vodcast om træningens effekter på krop og psyke relateret til forskellige målgrupper. Praktisk og teoretisk vil du blive udfordret i samarbejde og teambuilding.
Vi dekonstruerer og analyserer aktuelle nyheder og skaber, hvis muligt, modsvar.  Selvmonitorering, podcasts, blogs og anden mediekommunikation indgår naturligt i fagpakken.

Vi tager ud af huset på aktive besøg på fx en idrætshøjskole, og vi ser nærmere på testcentre og analyser på hospitaler.

Få en samlet oversigt over fagpakkeudbud, fag og niveauer på de 4 semestre her > (åbner i nyt vindue)

Valgfag

Du skal vælge mellem biologi, kemi, matematik, naturgeografi, religion eller samfundsfag (alle på B-niveau).

Hvilke uddannelser får jeg adgang til?

Fagpakken HF-Uniform giver adgang til alle professionsbachelor-uddannelserne og erhvervsakademiuddannelserne. Det kunne fx være Sundhed og ernæring eller Bioanalytiker, eller du kan søge ind som betjent eller sygeplejerske.

Få overblikket på Uddannelsesguiden/adgangskortet/hf

 

‹ Tilbage til fagpakker