Det tager 2 år at blive hf-student og få den blå studenterhue.

Hf er en almen ungdomsuddannelse, der kombinerer høj faglighed med praktik- og projektforløb.

Fagenes anvendelse i virkeligheden står centralt. Når du vælger at tage din hf-uddannelse på et gymnasium, bliver du samtidig en del af et mangfoldigt og ungt studiemiljø med høj trivsel og masser af aktivitet – også efter skoletid. Der arbejdes målrettet med dine skriftlige kompetencer og din evne til at fordybe dig og arbejde selvstændigt. Hf er for dig, der gerne vil læse videre på en kort eller en mellemlang uddannelse.

Himmelev Gymnasium har markant høj løfteevne på hf. Det betyder, at vi er særligt gode til at løfte den enkeltes faglige niveau.

Hf giver adgang til alle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fra pædagog til politibetjent, fra laborant til lærer, fra markedsføringsøkonom til multimediedesigner. Hvis du vælger fagpakken HF – Universitet, får du også adgang til de lange universitetsuddannelser.

Fagene

Hf giver en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold.

 • 1 fag på A-niveau
 • 4 fag på B-niveau
 • 7 fag på C-niveau
 • 2 fagpakkefag
 • 1 valgfag

Prøv fagpakkevælgeren og få overblik over dine valgmuligheder.

Du skal have følgende obligatoriske fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt eller et kunstnerisk fag C
 • Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)
 • Naturvidenskabelig faggruppe (NF)

Du skal vælge idræt eller et af disse kunstneriske fag:

 • Billedkunst
 • Dramatik
 • Mediefag
 • Musik

Lærerne

Alle lærerne har en lang universitetsuddannelse bag sig. Derudover har de også alle en pædagogisk overbygningsuddannelse. Det betyder, at de både er faglige eksperter og eksperter i at undervise. De sikrer et højt fagligt niveau i klasseværelset, på ekskursioner og ture ud af huset, til fællestimer, og når vi samarbejder med erhvervslivet, lokalmiljøet og de videregående uddannelser. Som elev vil du møde et stærkt hold af engagerede lærere, der møder deres elever i øjenhøjde og samtidig sikrer, at vi på Himmelev har undervisning, der giver mening.

Klassens lærerteam

Hver klasse har sit eget lærerteam på 2 lærere, der har særligt fokus på klassens trivsel som helhed og på dig som elev. Det er nemlig vigtigt, at du og din klasse falder godt til på Himmelev Gymnasium fra starten. For når man har det godt, så lærer man også bedre.

Studiemiljøet

Du kommer til at have din daglige gang i et levende studiemiljø, der rækker langt ud over timer og fag.

Du har mulighed for at deltage i mange forskellige frivillige aktiviteter efter skoletid. Det kan fx være til sportsturneringerne, frivillig billedkunst eller nede i musiklokalet sammen med et band. Rigtig mange af vores elever samler sig om forestillingen Creative Arts og øver i løbet af efteråret, så de er klar til forestillingerne inden vinterferien. Du kan læse mere om de mange tilbud, aktiviteter og fester på siden Himmelife

Vores forventninger til dig

For at kunne lære nyt skal du selvfølgelig også selv være motiveret. Du behøver ikke have planlagt hele din fremtid endnu, men du skal være klar til at yde en indsats, være frisk på udfordringerne og have lyst til at være en del af fælleskabet.

Vi forventer, at du møder til tiden, deltager aktivt i undervisningen, har lavet dine lektier og afleverer dit skriftlige arbejde inden for afleveringsfristen. Du skal have lyst til at læse og lære og være nysgerrig og opsøgende i forhold til det faglige.

På Himmelev Gymnasium behandler vi hinanden med respekt og tolerance. Det er beskrevet i vores studie- og ordensregler.

Karaktergivning

Som hf-elev skal du til eksamen i alle afsluttende fag. Derfor er der heller ikke en årskarakter, som tæller med på eksamensbeviset.

Til gengæld får du standpunktskarakterer i alle dine fag til februar. Du får også en årskarakter i 1.hf i de fag, der fortsætter i 2.hf.

Du kan altid få en snak med dine lærere om dit standpunkt, både når karaktererne offentliggøres og i løbet af året, hvis du har brug for at høre nærmere om din faglige udvikling.

Du kan se dine karakterer på lectio, når du er logget ind.

Herunder kan du se en lille gif, der i billeder viser, hvad vi mener, når vi siger, at "vi uddanner morgendagens meningsdannere".