Det er ikke helt let at være ung! Man står i krydsfeltet mellem egne og andres forventninger, politiske udmeldinger om uddannelsesvalg og gennemførelsesprocenter, karakterræs og tidspres og udfordringerne ved at være "på" hele tiden. På nettet, på mobilen, på skolen, på banen, på cafeen ....

På Himmelev Gymnasium ser vi eleverne i et helhedsperspektiv. Læring og motivation hænger sammen med trivsel og evnen til at handle og træffe fornuftige beslutninger. Derfor sætter vi flere store projekter i søen i år, som fremadrettet skal hjælpe vores elever med at flytte fokus fra præstation til læring.

Det er bedre at være god end bare at se god ud.

På Himmelev Gymnasium skal alle elever...

  • blive så dygtige, som de kan
  • lære at reflektere over egen læring og faglige udvikling
  • have redskaber, der hjælper dem med at holde fokus og håndtere de udfordringer, de kommer til at møde undervejs

Konkret munder indsatserne ud i følgende projekter:

Karakterfritagelse og målrettet feedback

Vi oplever oftere og oftere, at karakteren bliver et mål i sig selv for den enkelte elev, og det fjerner elevens fokus fra egen læring. Det er jo dét at tilegne sig viden og blive dygtigere, der burde være målet - ikke tallet i sig selv. Derfor afprøver vi i skoleåret 2017-18 en særlig indsats med karakterfritagelse i 1.g og 1.hf. Det betyder, at vores elever i 1. klasserne ikke får karakterer i det daglige. Hverken for skriftlige opgaver eller mundtlige fremlæggelser. Vi har tilmed sløjfet standpunktskarakteren i efterårssemesteret. Men det kan naturligvis ikke stå alene. Derfor er der også særligt fokus på den fremadrettede feedback (såkaldt formativ evaluering). Lærere i 1.g og 1.hf deltager i kompetenceudviklingskurset "Formativ evaluering og feedback på læring".

Forsøget gælder kun ikke-afsluttende fag i 1.g og 1.hf.

For mere information om forsøget:
Vicerektor Pernille Slot Hansen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

"Man skal være god til at tænke sig om"

Som det første gymnasium i Danmark deltager Himmelev Gymnasium i et forskningsprojekt under Komiteen for Sundhedsoplysning, der kombinerer hjerneforskning, pædagogik og psykologi. Centralt står noget så umiddelbart simpelt som evnen til at kunne tænke sig om. Men det er faktisk en forudsætning for at kunne lære og huske, træffe gode beslutninger og passe på sig selv og hinanden. Der er omfattende forskningsevidens for den afgørende betydning for denne evne - og at det kan trænes. Projektet skal fremme den enkelte elevs evne til at reflektere over egne og andres tanker og tilgange til udfordringer af både faglig og personlig karakter. Motivationen for og lysten til at lære står naturligvis centralt i projektet. Lærere og studievejledere efteruddannes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og vil her få en række konkrete redskaber at arbejde med ude i de enkelte klasser. Derudover kommer der et særligt oplæg for eleverne i efteråret samt et forældrearrangement i begyndelsen af januar.

For mere information om projektet:
Uddannelsesleder Louise Ravn Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Læs mere