Elever i 1.g, 1.hf, 2.g og 2.hf får et karakterfrit efterårssemester i skoleåret 2018-19.

Der er nemlig markant videnskabeligt belæg for at sige, at det karakterfrie klasserum skaber øget tryghed i undervisningen, øget motivation og øget initiativ hos den enkelte. Elever på Himmelev Gymnasium skal ikke stræbe efter et bestemt tal men i stedet stræbe efter reel viden og udvikling. Der skal være rum til at øve sig, til at prøve sin viden af, til at fejle og til at blive klogere af sine fejl. For det er selvsagt ikke eksamen og karakterer, der gør elever dygtigere. Det er processen på vejen derhen.

Helt konkret betyder det, at vi venter med at give standpunktskarakterer til februar. Der bliver heller ikke givet karakterer for skriftlige opgaver, mundtlige oplæg o.lign. I stedet øger vi fokus på den løbende og fremadrettede evaluering.

Skoleåret afsluttes på sædvanlig vis med en afsluttende standspunktskarakter i fagene for alle elever.

Lærerne har siden sidste skoleår arbejdet særligt med evalueringsformer og rettestrategier. Det sker i forlængelse af indsatsområdet Fra præstationskultur til læringskultur, som fortsat vil være en særlig indsats på Himmelev Gymnasium i dette skoleår.

 

Læs mere