Kære elev og forældre

Verden er i forandring, og det samme er Himmelev Gymnasium. For når verden ændrer sig, skal uddannelserne følge med.

”Viden er ikke noget værd, hvis den kun ligger på min computer,” siger klimaforsker og professor Sebastian Mernild. Han modtog DRs formidlingspris Rosenkjærprisen i 2018 for sin særlige evne til at formidle kompleks viden til befolkningen. Det viser, hvor vigtig kommunikation og formidling er blevet i det moderne samfund.

Himmelev Gymnasium er et moderne gymnasium, der flytter sig i takt med omverdenens udfordringer og samfundets behov. Vi har store ambitioner for skolen og for vores elever. Vi tør tale om den nye almendannelse, og vi tør forandre os, så vi kan klæde vores elever på til et samfund, der kræver mere af sine borgere end nogensinde.

Under overskriften ”Viden og medier” sætter vi fokus på formidling og argumentation i alle fag, på moderne medier og på vigtigheden af at kunne sætte sin viden i relation til virkeligheden.

Helt konkret betyder det bl.a. følgende:

  • Vi har vores helt egen "orange scene" midt i skolen, som bruges til elevpræsentationer, foredrag, elevrådsmøder, paneldebatter, koncerter og meget mere
  • Vi har fået nyt medierum med filmstudie med professionelt kamera, greenscreen og nye redigeringsmuligheder. Medierummet er i udgangspunktet åbent både i og uden for undervisningen
  • Der er også et nyt podcast- og lydstudie med helt nyt udstyr.
  • Vi har indgået en samarbejdsaftale med Zetland om både udvikling af undervisningsmateriale, sparring med vores skoleblad Himmeleaks og fællestime for hele skolen om teknologi og opmærksomhed.
  • Du kommer til at arbejde med faglig formidling og moderne medier i alle fag
  • Du kommer naturligvis også til at have helt almindelig undervisning og helt almindelige lektier og skriftlige afleveringer - ligesom på alle andre gymnasier
  • Du vil blive taget med på råd og vil få mulighed for at få indflydelse på undervisningen, fællestimerne og skolens sociale liv

På Himmelev Gymnasium skaber vi
fremtidens meningsdannere
som nysgerrigt undersøger verden
og formidler virkeligheden


Kig forbi når vi holder ÅBENT HUS mandag den 20. januar 2020 kl. 19.
Læs mere her >


Mange hilsner
Johnny Vinkel
Rektor

Læs mere