Kære elev og forældre

Verden er i forandring, og det samme er Himmelev Gymnasium. Det gymnasium, som du besøger til Åbent hus eller kender fra brobygningsforløb og fra dine venner og bekendte, vil ikke være helt det samme, når du selv begynder efter sommerferien. For når verden ændrer sig, skal uddannelserne følge med.

”Viden er ikke noget værd, hvis den kun ligger på min computer,” siger klimaforsker og professor Sebastian Mernild. Han modtog DRs formidlingspris Rosenkjærprisen i 2018 for sin særlige evne til at formidle kompleks viden til befolkningen. Det viser, hvor vigtig kommunikation og formidling er blevet i det moderne samfund.

Himmelev Gymnasium er et moderne gymnasium, der flytter sig i takt med omverdenens udfordringer og samfundets behov. Vi har store ambitioner for skolen og for vores elever. Vi tør tale om den nye almene dannelse, og vi tør forandre os, så vi kan klæde vores elever på til et samfund, der kræver mere af sine borgere end nogensinde.

Under overskriften ”Viden og medier” sætter vi fokus på formidling og argumentation i alle fag, på moderne medier og på vigtigheden af at kunne sætte sin viden i relation til virkeligheden.

Helt konkret betyder det bl.a. følgende:

  • Vi har etableret en helt ny "orange scene" midt i skolen, som skal bruges til elevpræsentationer, foredrag, elevrådsmøder, paneldebatter, koncerter og meget mere
  • Vi etablerer et nyt medierum til billed- og lydoptagelse og redigering. Rummet vil i udgangspunktet være åbent både i og uden for undervisningen
  • Du kommer til at arbejde med faglig formidling og moderne medier i alle fag
  • Du kommer naturligvis også til at have helt almindelig undervisning og helt almindelige lektier og skriftlige afleveringer - ligesom på alle andre gymnasier
  • Du har mulighed for at melde dig til særlige studiekredse og workshops efter skoletid som fx fokuserer på aktuelle nyheder fra den store verden, fake news, Flat Earth-bevægelsen eller lyd- og billedredigering
  • Du vil blive taget med på råd og vil få mulighed for at få indflydelse på undervisningen, fællestimerne og skolens sociale liv

På Himmelev Gymnasium skaber vi
fremtidens meningsdannere
som nysgerrigt undersøger verden
og formidler virkeligheden


Mange hilsner
Johnny Vinkel
Rektor

Læs mere