Fase 2 af genåbningen af samfundet omfatter desværre ikke fortsættereleverne i 1.hf, 1.g og 2.g. Himmelev Gymnasium genåbnede for den fysiske undervisning for elever i 2.hf og 3.g mandag den 27. april.
Se information om skoleårets afslutning og eksamen her >

Undervisningen fortsætter frem til fredag den 19. juni på forskellig vis. For fortsættereleverne bliver både undervisning og årsprøver afviklet virtuelt.

Info til 2.hf og 3.g om retningslinjer og skema fra mandag den 27. april

I skal naturligvis følge de gængse retningslinjer om afstand og hygiejne, når I kommer tilbage. I vil måske opleve, at reglerne på skolen bliver lidt firkantede, men det er nødvendigt, for at vi kan gennemføre undervisningen, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

I skal blive i hjemstavnen
Hver klasse har fået 2 faste lokaler, hvor bordene er placeret sådan, at der er passende afstand mellem jer. Der er max 16 elever i hvert lokale, og I får faste pladser og må selvfølgelig ikke bytte plads og/eller lokale. I må kun opholde jer i det tildelte lokale, i hjemstavnen og på udendørsområdet umiddelbart uden for terassedørene. I skal benytte jer af hjemstavnens indgang, når I kommer og går, så I ikke skal igennem kantinen og skolens øvrige områder.

Når I ankommer til skolen, skal I spritte eller vaske hænder. Der er spritautomater ved indgangene. I skal også vaske hænder eller spritte dem af mellem hvert modul og naturligvis også efter toiletbesøg.

Nyt skema
Skemaet er justeret for alle klasser, så I får en skoledag, der giver mest muligt mening. Der vil fortsat være moduler, der vil foregå virtuelt. Det gælder især i valgfag, da vi ikke fysisk kan samle elever på tværs af klasserne. Vi forsøger med det nye skema så vidt muligt at samle virtuel undervisning på hele dage.

Undervisningen
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de mange restriktioner vil udfordre den fysiske undervisnings gennemførelse. Det vil eksempelvis være vanskeligt at benytte tavler og storskærme, ligesom det naturligvis er udfordrende for jeres lærere at undervise i to lokaler på en gang. Vi må alle gøre det så godt, som vi kan og glædes over, at vi trods alt får mulighed for at se hinanden.

Jeg vil bede jer om at medbringe egne høretelefoner, så sekvenser med virtuel undervisning kan gennemføres, mens I sidder flere i samme undervisningslokale. Det kan også være en god idé at medbringe en forlængerledning, så I ikke løber tør for strøm.

Kantinen genåbner 14/5
Kantinen genåbner med et begrænset varesortiment torsdag den 14/5. Kantinen vil være åben i 9.40-pausen samt i spisepausen. I må kun benytte bordene i kantinen i spisepausen og selvfølgelig være opmærksomme på at holde afstand både ved bordene og i køen og på vej til kantinen. I må ikke flytte rundt på bordene, og I skal blive siddende på den samme plads.
Kantinen tager ikke imod kontanter.
God håndhygiejne er supervigtig. Sprit hænderne af inden I går i kantinen, og når I har rørt ved overflader som andre kan have berørt, fx ved automaterne, som i øvrigt vil blive afsprittet jævnligt.

Elever i risikogruppen
Elever der befinder sig i eller bor sammen med nogen i risikogruppen, kan som udgangspunkt godt deltage i undervisningen på skolen, hvis de blot er særligt opmærksomme på at overholde retningslinjerne. Hvis du er tvivl om det er hensigtsmæssigt, at du er fysisk til stede i undervisningen, så skal du kontakte egen læge, som kan rådgive dig. Hvis lægen vurderer, at du ikke må deltage i den fysiske undervisning på skolen, skal du kontakte mig.

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at der kan komme nye udmeldinger fra ministeriet eller myndighederne, som betyder, at vi må ændre på planerne. Det håber jeg, at I har forståelse for.

I kan læse meget mere om retningslinjerne og undervisningen på Lectio.

Mange hilsner
Johnny Vinkel
Rektor

Opdateret 14/5-20 kl. 13:03