Statsministeren meddelte onsdag den 11/3, at alle uddannelsesinstitutioner skulle lukkes i foreløbig 14 dage for at reducere smittefaren ved Corona-virus. Mandag den 24/3 forlængede statsministeren nedlukningen til foreløbig den 13. april, dvs til og med påske.

Det betyder, at der ikke er undervisning på Himmelev Gymnasium fra torsdag den 12/3 til og med mandag den 12/4, og du skal derfor ikke komme i skole. Det gælder både elever, lærere og folkeskoleelever, der skulle have været på introduktionskursus.

Det er en vanskelig situation, men vi bestræber os på at gennemføre så meget som muligt af undervisningen virtuelt. Lærerne vil således i vid udstrækning lægge materiale og vejledninger op til de enkelte moduler. Der er "mødepligt" til de virtuelle moduler, og der bliver således registreret fravær. Det vil dog ske på lidt forskellig vis alt efter modulets indhold. I skal følge lærernes anvisninger og løbende holde jer opdateret på Lectio. Efter den første uge med undervisning hver for sig kan jeg med stor tilfredshed konstatere at både elever og lærere har været meget hurtige til at omstille sig til disse særlige omstændigheder. Der er fortsat undervisning af høj kvalitet på Himmelev. Tak for det.

Alle ekskursioner er aflyst i lukkeperioden.
Alle studieture er aflyst. Det ser ud til, at rejseselskaberne refunderer de indbetalte beløb i alle klasser, men der kommer nok til at gå nogle uger endnu, før vi har fået alle pengene tilbage.

Udlevering af SRP og SSO foregik elektronisk på netprøver.dk, og vejledningen afholdes virtuelt. I skal aftale med jeres vejledere, hvordan dette konkret skal foregå.
Vi er klar over, at der kan være vanskeligheder forbundet med at skaffe supplerende materialer til opgaverne, da folkebibliotekerne også er lukket. Derfor er det glædeligt, at vi nu har fået gratis adgang til alle i-bøger fra forlagene Columbus, Dansklærerforeningens Forlag, Gyldendal Gymnasium og Systime. Adgangen gælder foreløbig indtil 31. marts. Der er sendt besked ud på Lectio til alle 3.g-elever og 2.hf-elever med information om login til materialerne.

I uge 13 og 14 afvikles terminsprøver for 1.hf, 2.g, 2.hf og 3.g virtuelt efter nærmere bestemte retningslinjer, som eleverne har fået information om på Lectio. Jeg skal understrege, at terminsprøverne er en enestående mulighed for at øve sig til den afsluttende skriftlige prøve til sommer. Effekten får I dog kun, hvis I gennemfører terminsprøven under det vi kalder "prøvelignende forhold" dvs. kun ved brug af tilladte hjælpemidler - også selvom terminsprøven foregår hjemmefra.

Angående gallafesten: Det er ikke realistisk at kunne gennemføre den planlagte gallafest fredag den 24. april, og jeg har derfor valgt at udskyde gallamiddagen og den efterfølgende fest til  torsdag den 7. maj (det er St. Bededag om fredagen), hvor chancerne for at kunne gennemføre galla er væsentlig større. Vi kan dog endnu ikke være helt sikre men har lov at håbe. Vi følger selvfølgelig fortsat myndighedernes anbefalingerne - også når det gælder galla.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Mange hilsner
Johnny Vinkel
Rektor

Opdateret 31/3-20 kl. 16:01