Kære elever, forældre og ansatte

Herunder kan I få et foreløbigt overblik over skoleårets afslutning, eksamensplaner og studenterdage på Himmelev Gymnasium.

Undervisningen for elever i 1.g, 1.hf og 2.g foregår sandsynligvis virtuelt helt frem til sommerferien.
Bemærk at der vil være undervisning helt frem til midten af juni.

For afgangseleverne i 2.hf og 3.g genåbnede vi for den fysiske undervisning mandag den 27. april.

Børne- og Undervisningsministeren har nu meldt ud, at
- 3.g'erne skal op i skriftlig prøve i dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau samt den mundtlige prøve i SRP.
- 2.hf'erne skal op i skriftlig prøve i dansk og engelsk samt mundtlig prøve i dansk og yderligere ét fag - nemlig det sidste fag, som den enkelte elev efter den endnu ikke offentliggjorte eksamensplan skal op i.
- alle officielle prøver i afsluttende fag for eleverne i  1.hf, 1.g og 2.g er aflyst, men vi planlægger fortsat med et antal årsprøver.

Der gives årskarakterer i samtlige afsluttende fag - også på hf. Disse konverteres til prøvekarakterer i de fag, eleverne efter den endnu ikke offentliggjorte eksamensplan skulle have været til prøve i. Det gælder selvfølgelig ikke karakteren for de prøver, som eleverne rent faktisk skal til jvf. listen ovenfor.

Eksamen og huebegivenheder

Afslutningen på dette skoleår og på afgangselevernes studentertid bliver ikke som den plejer pga Corona-pandemien, men vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at skoleåret får en så festlig og højtidelig afslutning som muligt. Der er endnu en del ukendte faktorer men så snart vi ved mere, sender vi besked ud. Med eksamensplanens offentliggørelse kan vi dog sige følgende om tidsplanen og fejringen af studenterne:

Nødundervisningen fortsætter med enkelte pauser til og med fredag den 19. juni.
Skriftlige prøver for 3.g'erne ligger i perioden mandag den 18. maj til onsdag den 3. juni.
Skriftlige prøver for 2.hf'erne ligger onsdag den 20. maj (engelsk) og torsdag den 4. juni (dansk).
Offentliggørelse af skriftlige prøvekarakterer og afsluttende årskarakterer sker mandag den 22. juni.
For hf'erne ligger den sidste mundtlige prøve i dagene mandag den 22. juni til onsdag den 24. juni. Det er også her, at I skal have huer på.
For stx'erne laver vi en hueceremoni mandag den 22. juni, når alle karakterer er i hus og offentliggjorte for den enkelte. Vi håber at se rigtig mange pårørende til hueceremonien. Se også nedenfor under Fejring af den sidste prøve for 3.g'erne.

Fejring af den sidste prøve for 3.g'erne

Når 3.g’erne har været oppe i deres absolut sidste prøve på Himmelev Gymnasium i form af det mundtlige SRP-forsvar i perioden fra mandag den 8. – onsdag den 10. juni, er det naturligvis helt i orden at fejre det sammen med familien, så længe myndighedernes retningslinjer overholdes. Vi forventer ikke umiddelbart, at en evt. fejring kan foregå indendørs men følger naturligvis myndighedernes udmeldinger tæt.

Om man vil benytte lejligheden til lave en tidlig huepåsættelse står den enkelte frit for.
Jeg skal dog understrege, at vi på det tidspunkt ikke har afgivet alle karakterer, ligesom undervisningen i et eller andet omfang vil fortsætte frem til fredag den 19. juni.

Hueceremoni for 3.g'erne

Mandag den 22/6 laver vi en særlig hueceremoni for 3.g'erne, så I kan få lejlighed til at fejre jeres studenterhuer i "studenterugen" i lighed med 2.hf'erne, der har deres sidste prøver mandag til onsdag, og alle de andre studenter i landet. Jeg har nedsat et hueceremoni-udvalg bestående af en repræsentant fra hver 3.g-klasse samt JNI, EC, LR og mig selv. Vi holdt møde tirsdag den 12/5, og på baggrund af udmeldinger og forslag på mødet, kommer hueceremonien til at foregå således:

Hver 3.g-elev får offentliggjort de sidste prøvekarakterer og årskarakterer ved en lille individuel ceremoni sammen med 1-2 fællesfagslærere. I skal møde til ceremonien efter en tidsplan svarende til den I kender fra mundtlige prøver. Først her bliver det afgjort, om I faktisk er blevet studenter og i givet fald med hvilket eksamensresultat (gennemsnit). Herefter kan den nybagte student forlade lokalet ad havedøren, hvor familie og venner venter med huepåsætning og fejring. De første 3.g'ere starter hueceremonien kl. 9.30 og vi forventer, at alle stx-studenter har fået hue på lidt over 12.

De første studenter - 2 hf-studenter og en stx-student fra hver klasse - hejser sammen flaget ca. kl. 9.40 for at markere, at der atter er studenter på Himmelev Gymnasium.

Translokation for alle studenterne

Med de nye afstandskrav på gymnasierne kan vi faktisk samle alle studenterne til en fælles translokation, og det er jeg overordentlig glad for. Vi kan derfor holde translokation i hallen fredag den 26. juni kl. 10 næsten som oprindeligt planlagt. Desværre giver de gældende retningslinjer ikke mulighed for at forældre og pårørende kan deltage i arrangementet, men vi arbejder ihærdigt på at få en live streaming-løsning op at køre, så familierne kan følge med via computer, tablet eller smartphone. Under alle omstændigheder vil en translokation på Himmelev Gymnasium, hvor alle studenter er samlet, være en kæmpestor begivenhed, som vi alle kan glæde os over.

Øvrige arrangementer i forbindelse med skoleårets afslutning

Det står nu klart, at det ikke bliver muligt at afholde galla- og dimittendmiddag på denne side af sommerferien. Det er jeg selvfølgelig rigtig ked af. Men det betyder ikke, at I skal gå glip af disse festlige begivenheder, der er med til at markere afslutningen på jeres gymnasietid. Derfor vil jeg sammen med lærerne i gallaudvalget gerne invitere jer til en forsinket galladimittendmiddag en fredag eller lørdag i september 2020, hvor vi både skal spise en festmiddag og danse Lanciers. Vi vil inden længe kunne melde en dato og en tilmeldingsfrist ud.
Afgangsklassernes nedrivning, kåringsshowet og arrangementerne i tilknytning til sidste skoledag – heriblandt arrangementet i Folkeparken med de øvrige gymnasier i Roskilde - er aflyst. Det er rigtig ærgerligt, men det kan desværre ikke være anderledes i år.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Mange hilsner
Johnny Vinkel
Rektor

 

Opdateret 19/5-20 kl. 14:32