Covid-19 forholdsregler på Himmelev Gymnasium

Fredag den 23. oktober gik statsministeren endnu engang på skærmen for i lyset af det stigende smittetal at varsle nye Covid-19-restriktioner. En del af disse har direkte indflydelse på hverdagen på alle ungdomsuddannelser. Situationen understreger vigtigheden af fortsat at holde fokus på god håndhygiejne og afstand. Det gør vi hver eneste dag i alle klasser, og det er derfor fortsat trygt og sikkert at komme i skole. Gældende restriktioner er:

Mundbind på skolen

Fra torsdag den 29. oktober og foreløbig til den 2. januar skal alle elever og lærere have mundbind på, når de befinder sig på fællesarealerne, gangene og i kantinen. Der er ikke krav om mundbind i selve undervisningen. Dog gælder det, at lærere, der har mere end 2 klasser/hold på en dag, skal bære mundbind eller visir.

Rektor orienterer løbende alle elever og lærere på Lectio om de gældende restriktioner.

Undervisning

 • Hold mindst 1 meters afstand til andre. Der skal dog mindst være 2 meter mellem lærer og forreste række i klasselokalet samt i situationer med sang/råb
 • Vask eller afsprit dine hænder når du ankommer til skolen, ved lokaleskift samt ved deltagelse på blandede hold (fx kunstneriske fag og valghold)
 • Ved gruppearbejde gælder ovenstående også: God håndhygiejne og 1 meters afstand.
 • Der er særlige praktiske forhold i musik, idræt, billedkunst og naturvidenskabelige fag. Følg lærernes anvisninger!
 • Medbring dine egne skriveredskaber og tuscher og undgå at låne af andre.
 • Idræt og sport gennemføres med stor opmærksomhed på ovenstående retningslinjer, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte

Færdelsregler

 • Ophold dig så vidt muligt udendørs eller i klasselokalet, hvor du har undervisning.
 • Hold afstand, når du står i kø til kantinen.
 • Hold til højre når du møder andre på trapper eller gange og undgå generelt at gå tæt på andre. Hold altid 1 meters afstand.
 • Undgå kys og kram og husk god hosteetikette - host og nys i dit ærme, ikke i hænderne eller ud i luften.

Kontaktpunkter og rengøring

 • Undgå at dele computere og tablets
 • Skolens rengøringspersonale  har ekstra fokus på rengøring og desinfektion af borde og kontaktpunkter hver eneste dag. Det gælder fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, overflader, dørhåndtag, gelændere, kontakter o.lign.

Symptomer

 • Bliv hjemme hvis du føler dig syg/er konstateret syg. Skolen sender elever hjem, hvis de udviser Covid-19-symptomer. Du skal bruge mundbind, hvis du skal rejse hjem og har symptomer. Du kan få udleveret et mundbind på kontoret.
 • Hvis du testes positiv for Covid-19, skal du give kontoret besked så hurtigt som muligt.
 • Du må komme tilbage på skolen igen, når du har været symptomfri i mindst 48 timer.
 • Hjemsendte elever modtager fjernundervisning

Arrangementer

 • Stamklasser er udgangspunkt for alle aktiviteter, herunder introdage.
 • Det er desværre ikke muligt at afholde fester og fredagsbar og fysiske aktiviteter på tværs af klasserne på nuværende tidspunkt. Morgensamlinger afholdes udendørs med passende afstand såfremt vejret tillader det.

Du kan læse mere om de gældende Covid-19-restriktioner på skolen samt om hvordan vi håndterer elever eller ansatte med symptomer på Covid-19 samt smitteopsporing på Undervisningsministeriets hjemmeside, som du finder på følgende link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jul/200701-regler-og-retningslinjer-fra-den-1--august-er-nu-udstedt-i-ny-bekendtgoerelse

Opdateret 26/10-20 kl. 12:24