I slutningen af grundforløbet skal alle 1.g-elever ønske studieretning, og fristen nærmer sig.
Sidste frist for at ønske studieretning er tirsdag den 5. oktober kl. 12 på Lectio.

I løbet af grundforløbet har eleverne stiftet bekendtskab med fagene og deres arbejdsformer, så valget af studieretning kan træffes på et oplyst grundlag. Studievejlederne har besøgt alle klasser og orienteret om valget og om mulighederne i de enkelte studieretninger, men det kan godt være noget af en mundfuld alligevel at skulle træffe det endelige valg.

Derfor har alle elever prøvet 2 forskellige studieretninger, da vi den 15. og 16. september holdt studieretningsdage. Her fik de lejlighed til at se nærmere på det faglige indhold og metoderne i fagene. I biologi-kemi-studieretningen arbejdede de fx med blodtypebestemmelse og genetik, mens elever på samfundsfag-matematik-studieretningen fik et indblik i de forskellige samfundsklasser og i anvendelsen af gini-koefficienten.

Vi regner med at kunne give besked om den endelige fordeling af elever i studieretningerne inden efterårsferien. Vi har heldigvis en rigtig fin statistik på Himmelev Gymnasium. De sidste mange år er det lykkedes at sikre, at stort set alle elever har fået enten deres 1. eller 2. prioritet opfyldt.

Studieretningsforløbet starter mandag den 1. november.

Det er en god ide at lege lidt med studieretningerne, fagene og valgfagene, inden du træffer det endelig valg. Prøv Studieretningsvælgeren og se fx fagenes niveauer og hvilke valgfag du kan vælge imellem på de forskellige studieretninger.
Du kan også læse mere om indholdet på de forskellige studieretninger under STX.

Du er velkommen til at kontakte Studievejledningen for mere information om de enkelte studieretninger og studieretningsvalget.