Selvom hverdagen heldigvis ligner sig selv igen, så kommer vi ikke udenom, at årets afgangselever på ungdomsuddannelserne kan se tilbage på en gymnasietid, der har været stærkt præget af forstyrrelser og restriktioner pga. COVID-19. Folketingets partier har derfor besluttet at reducere i antallet af afsluttende prøver for årets afgangselever.

STX

 • 1.g: Alle prøver afholdes som normalt. Det betyder, at 1.g'erne kommer op i ingen eller én officiel prøve i afsluttende fag
 • 2.g: Alle prøver afholdes som normalt. Det betyder, at 2.g'erne kommer op i 2 eller 3 officielle prøver. Det kan både være mundtlige og skriftlige prøver i afsluttende fag
 • 3.g: Antallet af prøver reduceres til 4:
  • Mundtligt forsvar af SRP
  • Skriftlig dansk
  • 2 mundtlige prøver i studieretningsfag (A-niveau) eller andet A-fag

HF

 • 1.hf og 2.hf: Alle prøver afholdes som normalt. En elev kan dog bede om kun at komme op i 4 prøver og i stedet få en standpunktskarakter for de resterende prøver. Eleven vil ikke få indflydelse på hvilke 4 prøver, som bliver udtrukket og skal afholdes. De 4 prøver vil være:
  • Skriftlig dansk
  • 3 udtrukne prøver blandt de prøver, eleven under normale omstændigheder skulle op i

Eksamensplanens offentliggørelse

Eksamensplanen inkl. datoer og tidspunkter blev offentliggjort for den enkelte elev på Lectio mandag den 9. maj. Den sidste eksamen, den såkaldte hueeksamen, ligger i perioden mandag 20/6 - onsdag 22/6.

Sidste undervisningsdag

Der er sidste skoledag for 2.hf'erne og 3.g'erne mandag den 16. maj.

Du kan læse mere om den politiske aftale om sommerens prøver og eksaminer på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Opdateret 19.05.22 kl. 14:41