Himmelev Gymnasium er en statslig selvejende institution med en bestyrelse, som er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Himmelev Gymnasium og har i den forbindelse til opgave at fastsætte skolens indsatsområder og strategi samt godkende skolens budget og regnskab. Endvidere er det bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige rektor ligesom fastlæggelse af skolens løn- og personalepolitik er et bestyrelsesanliggende.

Herunder kan du finde links til bestyrelsens dokumenter:

Seneste bestyrelsesreferat
Himmelev Gymnasiums årsrapport 2019
Revisionsprotokollat 2019
Bestyrelsens forretningsorden
Vedtægten for Himmelev Gymnasium
Bestyrelsens øvrige dokumenter

Bestyrelsens sammensætning

Formand: Jens Müller
Næstformand: Peter Kjær

Udpeget af Roskilde Universitet
Prorektor Peter Kjær

Udpeget af Skoleforvaltningen i Roskilde Kommune
Skoleleder ved Klostermarksskolen Pernille Dalsgaard Bøss

Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Roskilde
Jesper Kejlhof (Det konservative Folkeparti)

Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Direktør for Visit Vestsjælland Jens Müller
Talskvinde for Roskilde Festival Christina Bilde

Udpeget af elevrådet
Macy Ulldal Juhl 3.a (med stemmeret)
Annabell Grenz 2.b (uden stemmeret)

Udpeget af medarbejderne
Lektor Lars Skadhauge-Jensen (med stemmeret)
Lektor Rune Garbers (uden stemmeret)

Bestyrelsens sekretær
Rektor Johnny Vinkel (uden stemmeret)