Himmelev Gymnasium er en statslig selvejende institution med en bestyrelse, som er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Himmelev Gymnasium og har i den forbindelse til opgave at fastsætte skolens indsatsområder og strategi samt godkende skolens budget og regnskab. Endvidere er det bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige rektor ligesom fastlæggelse af skolens løn- og personalepolitik er et bestyrelsesanliggende.

Herunder kan du finde links til bestyrelsens dokumenter:

Seneste bestyrelsesreferat
Årsrapport 2021
Bestyrelsens forretningsorden
Vedtægten for Himmelev Gymnasium
Bestyrelsens øvrige dokumenter

Bestyrelsens sammensætning

Prorektor Peter Kjær (Formand)
Udpeget af Roskilde Universitet

Rasmus Hylleberg (Næstformand)
Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Roskilde

Produktionschef Christina Gjørtsvang
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Direktør for Roskilde Kongres- og idrætscenter René la Cour Sell
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Afdelingsleder ved Nordskolen i Jyllinge Signe Ingeborg Brandt
Udpeget af Skoleforvaltningen i Roskilde Kommune

Udpeget af elevrådet:
Macy Uldall Juul 3.a (med stemmeret)
Annabell Grenz 2.b (uden stemmeret)

Udpeget af medarbejderne:
Lektor Lars Skadhauge-Jensen (med stemmeret)
Lektor Rune Garbers (uden stemmeret)

Bestyrelsens sekretær:
Rektor Johnny Vinkel (uden stemmeret)