Alexander Strand
Alexander Strand (AS)
Engelsk og historie
Allan Sørensen
Allan Sørensen (ALS)
Dansk og engelsk
Amanda Møller Mortensen
Amanda Møller Mortensen (AMO)
Biologi
Anders Lauge Johannesen
Anders Lauge Johannesen (AJ)
Mediefag og idræt
Anna Lea Lou
Anna Lea Lou (LL)
Studievejleder, matematik, innovation og erhvervsøkonomi
Anne Adel Vestergaard
Anne Adel Vestergaard (AV)
Dansk og religion
Anne Horslev Dalkoff
Anne Horslev Dalkoff (AD)
Dansk og engelsk
Anne Navntoft
Anne Navntoft (ANN)
Naturgeografi
Anne Louise Dalgaard
Anne Louise Dalgaard (ALD)
Naturgeografi og samfundsfag
Anne-Mette  Nørgaard
Anne-Mette Nørgaard (AMN)
Matematik, kemi og bioteknologi
Bente Mosegaard Hiul
Bente Mosegaard Hiul (BH)
Engelsk og psykologi
Birthe Henriksen
Birthe Henriksen (BIH)
Spansk
Camilla Hauge Thomsen
Camilla Hauge Thomsen (CT)
Engelsk og mediefag
Camilla Voigt Zacho
Camilla Voigt Zacho (CZ)
Matematik
Charlotte Øland
Charlotte Øland (CØ)
Læsevejleder, Dansk og musik
Christian Halvgaard
Christian Halvgaard (CH)
Talentkoordinator, religion, latin og oldtidskundskab
Christina Vedel
Christina Vedel (CV)
Studievejleder, fransk og dansk
Christina Weien Hansen
Christina Weien Hansen (CWH)
Engelsk og italiensk
Christina Dannefeldt Bøthner
Christina Dannefeldt Bøthner (CDB)
Tysk
Dina Hjarup Thomsen
Dina Hjarup Thomsen (DT)
Dansk og mediefag
Ejnar Gyldenkerne
Ejnar Gyldenkerne (EG)
Matematik, fysik og astronomi
Elsebeth Bechmann
Elsebeth Bechmann (EB)
Tysk
Eva La Cour
Eva La Cour (EC)
Dansk og historie
Gitte Margrethe Jensen
Gitte Margrethe Jensen (JN)
Matematik og fysik
Hanne Strømgård Knudsen
Hanne Strømgård Knudsen (HK)
Engelsk og dansk
Henrik Fich
Henrik Fich (HF)
Kursusleder, dansk, oldtidskundskab, latin og græsk
Jacob Gjørtsvang Andersen
Jacob Gjørtsvang Andersen (JGA)
Matematik
Jacob Nielsen
Jacob Nielsen (JNI)
Uddannelsesleder, idræt og historie
Jens Davids
Jens Davids (JD)
Biologi og naturgeografi
Jens Folsberg
Jens Folsberg (JF)
Historie og engelsk
Jeppe Nilaus Larsen
Jeppe Nilaus Larsen (LS)
Medievejleder, idræt og musik
Jette Andersen
Jette Andersen (JEA)
Læsevejleder, biologi og dansk
Jon Tybirk
Jon Tybirk (JT)
Idræt og psykologi
Julie Felicia Hyrdum
Julie Felicia Hyrdum (JFH)
Dansk, spansk og retorik
Kirsten Sunke Agergaard
Kirsten Sunke Agergaard (KSA)
Tysk og dramatik
Kristian Brøndum
Kristian Brøndum (KB)
Idræt og historie
Kristian Karup Pedersen
Kristian Karup Pedersen (PE)
Samfundsfag og spansk
Kurt Ringkøbing
Kurt Ringkøbing (RI)
Matematik og fysik
Lars Skadhauge-Jensen
Lars Skadhauge-Jensen (LJ)
Kursusleder, idræt og psykologi
Lasse Nielsen
Lasse Nielsen (LN)
Samfundsfag og historie
Lena Brødsgaard
Lena Brødsgaard (LB)
Dansk og engelsk
Lotte Samsøe
Lotte Samsøe (SA)
Dansk og samfundsfag
Louise Ravn
Louise Ravn (LR)
Kommunikations-koordinator, Dansk
Mai Bjerg Hagens
Mai Bjerg Hagens (HS)
Biologi
Majbrit Bergman Iversen
Majbrit Bergman Iversen (MB)
Historie, latin og oldtidskundskab
Majken Knørr Sørensen
Majken Knørr Sørensen (MS)
Biologi, bioteknologi og naturgeografi
Marianne Dam Munch
Marianne Dam Munch (MM)
Kemi, fysik, biotek og informatik
Marianne Agentoft
Marianne Agentoft (MA)
Uddannelsesleder, fysik og matematik
Marie Præstholm
Marie Præstholm (MP)
Studievejleder, Historie og naturgeografi
Marie  Krogsøe
Marie Krogsøe (MK)
Idræt og samfundsfag
Marie Fugl
Marie Fugl (MF)
Samfundsfag
Mathilde Lundhus Madsen
Mathilde Lundhus Madsen (ML)
Kemi, biologi og bioteknologi
Michael Rasmussen
Michael Rasmussen (MR)
Studievejleder, biologi, naturgeografi og bioteknologi
Mona Louise Ingemann
Mona Louise Ingemann (MI)
Engelsk
Pernille Slot Hansen
Pernille Slot Hansen (PH)
Vicerektor, dansk og engelsk
Pernille Lindtner Petersen
Pernille Lindtner Petersen (PT)
Historie, dansk og filosofi
Peter Hansen
Peter Hansen (PI)
Matematik, kemi og bioteknologi
Rasmus Kjærgaard Petersen
Rasmus Kjærgaard Petersen (RP)
Historie og dansk
Rikke Rasmussen
Rikke Rasmussen (RR)
Kemi, matematik og bioteknologi
Rikke Wittrock Lind
Rikke Wittrock Lind (RWL)
Idræt
Rune Barløse Thomsen
Rune Barløse Thomsen (RJ)
Medievejleder, mediefag, samfundsfag og erhvervsøkonomi
Rune Garbers
Rune Garbers (RG)
International koord., samfundsfag og naturgeografi
Sara Elise Dahl
Sara Elise Dahl (SD)
Religion og oldtidskundskab
Simone Hauptmann
Simone Hauptmann (SHA)
Billedkunst, engelsk og tysk
Sophie Sylvest Svendsen
Sophie Sylvest Svendsen (SSS)
Biologi og kemi
Steffen Skjørbæk
Steffen Skjørbæk (SK)
Matematik og fysik
Søren Lodberg Lauridsen
Søren Lodberg Lauridsen (LO)
IT-vejleder, fysik og matematik
Tanja Schaarup-Jensen
Tanja Schaarup-Jensen (TS)
Engelsk og religion
Tina Maria Pedersen
Tina Maria Pedersen (TP)
Engelsk og dansk
Tóki Erenbjerg
Tóki Erenbjerg (TOE)
Fysik og matematik
Tryggve Sveinbjørnsson
Tryggve Sveinbjørnsson (TRS)
Samfundsfag og naturgeografi
Ulla Falcon Nielsen
Ulla Falcon Nielsen (UN)
Samfundsfag og dansk
Vigga Von Staffeldt
Vigga Von Staffeldt (ST)
Engelsk og tysk