Alexander Strand
Alexander Strand (AS)
Engelsk og historie
Anders Lauge Johansen
Anders Lauge Johansen (AJ)
Mediefag og idræt
Anna Lea Lou
Anna Lea Lou (LL)
Studievejleder, matematik og erhvervsøkonomi
Anne Adel Vestergaard
Anne Adel Vestergaard (AV)
Dansk og religion
Anne Horslev Dalkoff
Anne Horslev Dalkoff (AD)
Dansk og engelsk
Anne Aagaard Axelsson
Anne Aagaard Axelsson (AAX)
Billedkunst
Anne Louise Dalgaard
Anne Louise Dalgaard (ALD)
Naturgeografi og samfundsfag
Bente Mosegaard Hiul
Bente Mosegaard Hiul (BH)
Engelsk og psykologi
Birthe Henriksen
Birthe Henriksen (BIH)
Spansk
Bo Svend Pedersen
Bo Svend Pedersen (BP)
Matematik og dansk
Camilla Hauge Thomsen
Camilla Hauge Thomsen (CT)
Engelsk og mediefag
Charlotte Øland
Charlotte Øland (CØ)
Læsevejleder, Dansk og musik
Christian Halvgaard
Christian Halvgaard (CH)
Talentkoordinator, religion, old og latin
Christina Vedel
Christina Vedel (CV)
Studievejleder, fransk og dansk
Christina Weien Hansen
Christina Weien Hansen (CWH)
Engelsk og italiensk
Claus Andersen
Claus Andersen (CA)
Idræt og biologi
Dina Hjarup Thomsen
Dina Hjarup Thomsen (DT)
Dansk og mediefag
Ejnar Gyldenkerne
Ejnar Gyldenkerne (EG)
Matematik, fysik og astronomi
Eva La Cour
Eva La Cour (EC)
Dansk og historie
Gitte Margrethe Jensen
Gitte Margrethe Jensen (JN)
Matematik og fysik
Gry Schäfer
Gry Schäfer (GRS)
Engelsk og fransk
Hanne Strømgård Knudsen
Hanne Strømgård Knudsen (HK)
Engelsk og dansk
Henrik Fich
Henrik Fich (HF)
Kursusleder, dansk, old, latin og græsk
Jacob Gjørtsvang Andersen
Jacob Gjørtsvang Andersen (JGA)
Matematik
Jacob Lindgaard Nielsen
Jacob Lindgaard Nielsen (JNI)
Uddannelsesleder, idræt og historie
Jens Bechsgaard Christensen
Jens Bechsgaard Christensen (JC)
IT-vejleder, Engelsk og datalogi
Jens Davids
Jens Davids (JD)
Biologi og naturgeografi
Jeppe Nilaus Larsen
Jeppe Nilaus Larsen (LS)
Idræt og musik
Jette Andersen
Jette Andersen (JEA)
Læsevejleder, biologi og dansk
Jon Tybirk
Jon Tybirk (JT)
Idræt og psykologi
Julie Felicia Hyrdum
Julie Felicia Hyrdum (JFH)
Dansk og spansk
Jørgen Kofoed Jensen
Jørgen Kofoed Jensen (JK)
Samfundsfag og fysik
Jørn Bromann
Jørn Bromann (JB)
Billedkunst og design
Kirsten Sunke Agergaard
Kirsten Sunke Agergaard (KSA)
Tysk
Kristian Brøndum
Kristian Brøndum (KB)
Idræt og historie
Kristian Karup Petersen
Kristian Karup Petersen (PE)
Samfundsfag
Kurt Ringkøbing
Kurt Ringkøbing (RI)
Matematik og fysik
Lars Skadhauge-Jensen
Lars Skadhauge-Jensen (LJ)
Kursusleder, idræt og psykologi
Lasse Nielsen
Lasse Nielsen (LN)
Samfundsfag og historie
Lena Brødsgaard
Lena Brødsgaard (LB)
Dansk og engelsk
Line Kragh Bredvig
Line Kragh Bredvig (LKB)
Idræt
Lotte Samsøe
Lotte Samsøe (SA)
Dansk og samfundsfag
Louise Ravn
Louise Ravn (LR)
Uddannelsesleder, dansk og engelsk
Mai Bjerg Hagens
Mai Bjerg Hagens (HS)
Biologi
Majbrit Bergman Iversen
Majbrit Bergman Iversen (MB)
Historie, latin og oldtidskundskab
Majken Knørr Sørensen
Majken Knørr Sørensen (MS)
Biologi og bioteknologi
Marianne Dam Munch
Marianne Dam Munch (MM)
Skemalægger, kemi og fysik
Marianne Agentoft
Marianne Agentoft (MA)
Uddannelsesleder, fysik og matematik
Marie Præstholm
Marie Præstholm (MP)
Historie og naturgeografi
Marie  Krogsøe
Marie Krogsøe (MK)
Idræt
Mathilde Lundhus Madsen
Mathilde Lundhus Madsen (ML)
Kemi, biologi og biotek
Michael Rasmussen
Michael Rasmussen (MR)
Studievejleder, biologi og naturgeografi
Mona Louise Ingemann
Mona Louise Ingemann (MI)
Engelsk
Pernille Slot Hansen
Pernille Slot Hansen (PH)
Vicerektor, dansk og engelsk
Pernille Lindtner Petersen
Pernille Lindtner Petersen (PT)
Historie og dansk
Peter Ibsen Hansen
Peter Ibsen Hansen (PI)
Matematik og kemi
Peter Weiss Poulsen
Peter Weiss Poulsen (PP)
Historie og religion
Rasmus Kjærgaard Petersen
Rasmus Kjærgaard Petersen (RP)
Historie og dansk
Rikke Rasmussen
Rikke Rasmussen (RR)
Kemi, matematik og biotek
Robert Clausen
Robert Clausen (RC)
Matematik
Rune Barløse Jensen
Rune Barløse Jensen (RJ)
Mediefag og samfundsfag
Rune Garbers
Rune Garbers (RG)
International koord., samfundsfag og naturgeografi
Sara Elise Dahl
Sara Elise Dahl (SD)
Religion og old
Simone Hauptmann
Simone Hauptmann (SHA)
Billedkunst, engelsk og tysk
Steffen Skjørbæk
Steffen Skjørbæk (SK)
Matematik og fysik
Stephan Magalios
Stephan Magalios (SM)
Tysk og matematik
Søren Kauffeldt Larsen
Søren Kauffeldt Larsen (SL)
Studievejleder, samfundsfag og historie
Søren Lodberg Lauridsen
Søren Lodberg Lauridsen (LO)
Fysik og idræt
Tanja Schaarup-Jensen
Tanja Schaarup-Jensen (TS)
Engelsk og religion
Tina Maria Pedersen
Tina Maria Pedersen (TP)
Engelsk og dansk
Tine Tønnes Sørensen
Tine Tønnes Sørensen (TTS)
Biologi
Ulla Falcon Nielsen
Ulla Falcon Nielsen (UN)
Samfundsfag og dansk
Vigga Von Staffeldt
Vigga Von Staffeldt (ST)
Engelsk og tysk
Læs mere