Johnny Vinkel
Johnny Vinkel (JV)
Rektor
 
Rektor har det overordnede ansvar for skolens økonomi, pædagogik, strategi, prøver og eksaminer, elever og personaleledelse. Ansvarlig over for skolens bestyrelse og Undervisningsministeriet.
Pernille Slot Hansen
Pernille Slot Hansen (PH)
Vicerektor
 
Pædagogisk udvikling, MUS, kompetenceudvikling, studievejledning, elev-forsømmelser (1gh) m.m. Ledelsesrepræsentant i Undervisningsudvalget.
Jacob Nielsen
Jacob Nielsen (JNI)
Uddannelsesleder
 
Afvikling af eksamen, hold- og klassedannelse, fællesarrangementer, brobygning/introduktionskurser, bygninger, MUS m.m. Ledelsesrepræsentant i Trivselsudvalget.
Marianne Agentoft
Marianne Agentoft (MA)
Uddannelsesleder
 
Eksamensplanlægning, kompetenceudvikling, Lectioadministration, optagelsesprøver, MUS m.m. Ledelsesrepræsentant i Planlægningsudvalget