Johnny Vinkel
Johnny Vinkel (JV)
Rektor
 
Rektor har det overordnede ansvar for skolens økonomi, pædagogik, strategi, prøver og eksaminer, elever og personale. Ansvarlig over for skolens bestyrelse og Undervisningsministeriet.
Pernille Slot Hansen
Pernille Slot Hansen (PH)
Vicerektor
 
Pædagogisk udvikling, MUS, kompetenceudvikling, studievejledning, elevforsømmelser (1gh) m.m. Ledelsesrepræsentant i Undervisningsudvalget.
Jacob Nielsen
Jacob Nielsen (JNI)
Uddannelsesleder
 
Planlægning/afvikling af skr. prøver, optagelsesprøver, rekruttering, elevambassadører, bygninger, MUS m.m. Ledelsesrepræsentant i Trivselsudvalget.
Marianne Agentoft
Marianne Agentoft (MA)
Uddannelsesleder
 
Planlægning/afvikling af mdt. prøver, skema og Lectio, introdage, SRP/SSO, MUS m.m. Ledelsesrepræsentant i Planlægningsudvalget.