Johnny Vinkel
Johnny Vinkel (JV)
Rektor
 
Rektor har det overordnede ansvar for skolens økonomi, pædagogik, strategi, prøver og eksaminer, elever og personaleledelse. Ansvarlig over for skolens bestyrelse og Undervisningsministeriet.
Pernille Slot Hansen
Pernille Slot Hansen (PH)
Vicerektor
 
Pædagogisk udvikling, studievejledning, talentudvikling, indslusning af nye medarbejdere, MUS, elevforsømmelser (1gh) m.m. Ledelsesrepræsentant i Undervisningsudvalget
Jacob Lindgaard Nielsen
Jacob Lindgaard Nielsen (JNI)
Uddannelsesleder
 
Afvikling af eksamen, hold- og klassedannelse, fællesarrangementer, brobygning/introduktionskurser, bygninger, MUS m.m. Ledelsesrepræsentant i Trivselsudvalget.
Louise Ravn
Louise Ravn (LR)
Uddannelsesleder
 
Kommunikation, internationale aktiviteter, elevråd, MUS m.m. Ledelsesrepræsentant i Kommunikationsudvalget
Marianne Agentoft
Marianne Agentoft (MA)
Uddannelsesleder
 
Eksamensplanlægning, kompetenceudvikling, overgangsprojekter, Lectioadministration, optagelsesprøver, MUS m.m. Ledelsesrepræsentant i Planlægningsudvalget
Læs mere