Når du besøger Himmelev Gymnasium, fx som brobygger, censor, praktikant, jobsøger eller bestyrelsesmedlem, behandler vi dine personoplysninger.

Denne orientering gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse))
Himmelev Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger, hvis det er nødvendigt, sagligt begrundet og proportionelt.

Hvem er dataansvarlig?

Himmelev Gymnasium er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som vi beskriver nedenfor. Hvis du ønsker flere oplysninger om vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte rektor Johnny Vinkel på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller skolens databeskyttelsesrådgiver Pernille Frimann Heiring på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Himmelev Gymnasium behandler de personoplysninger, som du selv giver os, fx dine kontaktoplysninger og oplysninger om årsagen til dit besøg på skolen eller din henvendelse.

Hvis du er brobygger, censor eller praktikant eller hvis du modtager et honorar fra os, registrerer vi også dit CPR-nummer.

Himmelev Gymnasium kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis vi har hjemmel til det i lovgivningen, eller hvis du selv har givet samtykke til det på forhånd.

Hvis du opholder dig på et område på skolen, hvor der er kameraovervågning, kan du blive filmet. Områder med kameraovervågning er synligt skiltet.

Som led i illustrationen af livet på Himmelev Gymnasium fotograferer og filmer vi ind imellem på skolens område. Der er primært tale om  situations- og stemningsbilleder og -film. Disse fotos og film kan blive offentliggjort på vores hjemmeside og via forskellige medier (fx på skolens sociale medier, i trykte publikationer, i reklamer samt i artikler i fx dagblade, aviser og på tv).

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet som beskrevet, skal du bare sige det til fotografen, men derudover skal du også selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der filmes eller fotograferes. Hvis du alligevel bliver fotograferet/filmet, og billedet kommer på fx vores hjemmeside, kan du altid henvende dig til kommunikationskoordinator Louise Ravn på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og bede om at få det fjernet.

Dine rettigheder

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger Himmelev Gymnasium behandler, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi behandler personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra samt hvem vi evt videregiver personoplysningerne til. Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens §22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod Himmelev Gymnasiums behandling af dine personoplysninger og evt. kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset , jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at få begrænset Himmelev Gymnasiums behandling af personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Himmelev Gymnasium opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt aht. behovet for at kunne dokumentere vores administration over for revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år. Optagelser fra kameraovervågningen slettes efter 6 måneder.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: Du skal kontakte Himmelev Gymnasium eller skolens databeskyttelsesrådgiver på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten kan udøves.

Klageadgang

Himmelev Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.