Himmelev Gymnasium er en statslig selvejende institution med en bestyrelse, som er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Himmelev Gymnasium og har i den forbindelse til opgave at fastsætte skolens indsatsområder og strategi samt godkende skolens budget og regnskab. Endvidere er det bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige rektor ligesom fastlæggelse af skolens løn- og personalepolitik er et bestyrelsesanliggende.

Find det seneste bestyrelsesreferat her >

Find Himmelev Gymnasiums årsrapport 2019 her >

Find Revisionsprotokollat for Himmelev Gymnasium 2019 her >

Find bestyrelsens forretningsorden her >
Find vedtægten for Himmelev Gymnasium her >

Øvrige bestyrelsesreferater, resultatlønskontrakt m.m. kan du hente her >

Bestyrelsens sammensætning

Udpeget af Roskilde Universitet:
Prorektor Peter Kjær

Udpeget af Skoleforvaltningen i Roskilde Kommune:
Skoleleder ved Klostermarksskolen Pernille Dalsgaard Bøss

Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Roskilde:
Jesper Kejlhof (Det konservative Folkeparti)

Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering:
Direktør for Visit Vestsjælland Jens Müller
Talskvinde for Roskilde Festival Christina Bilde

Udpeget af elevrådet:
Emilie Krageskov Hansen, 2.b
Olcay Kekec, 2.d

Udpeget af medarbejderne:
Lektor Lars Skadhauge-Jensen (med stemmeret)
Lektor Jørgen Kofoed Jensen (uden stemmeret)

Bestyrelsens sekretær:
Rektor Johnny Vinkel (uden stemmeret)  

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Jens Müller
Næstformand: Peter Kjær