Adresseændring

Du skal altid give besked til kontoret med det samme, hvis du ændrer adresse, telefonnummer, mobilnummer, navn m.m. Vi bruger bl.a. dit mobilnummer til at sende dig beskeder om aflysninger af timer, så det er vigtigt, at vi har det rigtige nummer.

Blue Note

Blue Note er Himmelev Gymnasiums musikcafé. Vi mødes tirsdag aften 5-6 gange om året til live musik og hygge. Både skolens egne bands og udefrakommende bands kan spille til et Blue Note-arrangement.
Blue Note bestyres af et elevudvalg, og arrangementerne er åbne for både nuværende og gamle elever samt venner af huset.
Blue Note er et alkoholfrit arrangement.

Bøger

Du får udleveret bøger ved skolestart. De er samlet i en Himmelev-pose, og du skal kvittere for dem. Du hæfter for bøgerne, så pas godt på dem. I løbet af skoleåret kan du få udleveret flere bøger, efterhånden som I når længere i fagene.

Bogaflevering foregår altid på skolens kontor hos Betinna. Du skal selv holde øje med, hvilke bøger du skal aflevere. Det vil fremgå af din forside på lectio. Hvis du ikke afleverer dine bøger, når de bliver hjemkaldt, får du en regning på den manglende bog.

Deltagerbetaling

Der er som udgangspunkt ingen deltagerbetaling i det almene gymnasium. Du skal dog alligevel påregne udgifter til følgende:

  • Obligatorisk studietur i enten 2.g eller 1.hf. Studieturen går typisk til en europæisk destination og varer 4-6 dage.
  • Kort studietur til fx Berlin, Bruxelles eller Madrid i fag med A-niveau i enten 3.g eller 2.hf
  • Ekskursioner til fx teater eller biografer. Skolen giver et fast beløb (pt. 40 kr) pr elev pr ekskursion men udgifter derover, skal du som elev selv betale.

Derudover forventer vi, at du medbringer en bærbar pc.

Ekskursioner

Undervisning behøver ikke altid foregå i et klasselokale, og derfor tager vi gerne på endags-ekskursioner ud af huset. Der er mange muligheder, og ekskursionerne kan fx foregå som besøg på virksomheder, møder med politikere, overværelse af en teaterforestilling, fredagsbøn i en moske eller indsamling af prøver og materiale til senere bearbejdning på skolen. Typisk afholdes ekskursionerne i skoletiden, men det sker også, at vi fx tager i teatret om aftenen. Der er mødepligt og almindelig fraværsregistrering. Du vil få besked om ekskursioner uden for det almindelige skema senest 14 dage i forvejen.

Evakueringsplan

Skolens evakueringsplan afprøves hvert år i starten af det nye skoleår. Når alarmen lyder, eller der kaldes til evakuering over højtaleranlægget, skal alle bygninger forlades omgående.

Alle elever samles klassevis på parkeringspladsen efter følgende plan:

Ferie

Du kan se ferieplanen her >

Fester

Vi holder gymnasiefest 5 gange om året. Vores festudvalg hedder Hist&Pist og består af 3-4 elevformænd og en række udvalgsmedlemmer, som sammen planlægger, arrangerer og afholder skolens fester. Første gang du som ny elev skal til gymnasiefest er i september, når der er introfest for hele skolen.
Hist&Pist-festerne er altid kun for skolens egne elever. Billetter købes via gymbetaling.dk og der er kun adgang med gyldig billet og studiekort.
Der er altid lærere til stede til festerne samt professionelle vagter, der sørger for, at vi kan feste i trygge rammer.

Forældremøder

Himmelev Gymnasium inviterer til forældremøde i 1.g og 1.hf i september, hvor klassens teamlærere vil give et indblik i livet på skolen og klassens hverdag og trivsel.

Vi inviterer selvfølgelig også til forældrekonsultationer, hvor forældre og elever kan mødes med de enkelte lærere og tale mere individuelt. Det foregår i marts. Tilmelding til både forældremøder og forældrekonsultation foregår via lectio (husk at du skal være logget ind).

Se også information til forældre her >

Fravær

For at læreren kan gennemføre undervisning af høj kvalitet, kræves det, at eleverne forbereder sig og deltager aktivt i timerne.

Du har som elev i udgangspunktet ingen ret til fravær, med mindre fraværet skyldes deltagelse i anden undervisningsaktivitet på skolen.

Hvis en elevs fysiske eller skriftlige fravær overstiger 13% i et enkelt fag eller 8% i fagene tilsammen, orienteres eleven om, at skolen vil iværksætte sanktioner, såfremt der ikke sker væsentlige forbedringer.

Hvis eleven er under 18 år, bliver forældremyndighedsindehaveren også informeret.

Alle skriftlige opgaver skal afleveres til tiden. Hvis en elev undtagelsesvis ikke afleverer skriftlige opgaver til det aftalte tidspunkt, betragtes dette som en forsømmelse med mindre den udeblevne aflevering skyldes sygdom eller lignende. Det er i så fald elevens ansvar at opsøge faglæreren med henblik på at aftale en ny afleveringsfrist.

Garderobe

Der er aflåselige garderobeskabe til eleverne i kælderen. Her kan du hænge dit overtøj, gemme dit idrætstøj eller lægge nogle af de allertungeste bøger.

Læg aldrig penge eller værdisager i garderoben. Skolen dækker ikke ved evt. tyveri.

Hjemstavne

Undervisningslokalerne på Himmelev Gymnasium er samlet i områder kaldet hjemstavne. Hver hjemstavn har sin egen farve: Rød, gul, grøn, blå og violet. Og så har vi en naturfagshjemstavn med faglokaler til fysik, kemi, biologi og bioteknologi.

Undervisningslokalerne i hjemstavnene er fordelt omkring et åbent fællesområde, som bl.a. bruges til gruppe- og projektarbejde og til afslapning og hygge i pauserne.

Hvis du kan din 6-tabel, vil du hurtigt lære at finde rundt i hjemstavnene på Himmelev Gymnasium :-)

Hvis læreren er forsinket…

…har du ikke fri! Efter 10 minutters forsinkelse skal du henvende dig på kontoret.

IT-hjælp

Har du problemer med at komme på skolens trådløse netværk eller tekniske problemer med skolens computere eller printere, kan du kontakte skolens datavejleder; Jens Bechsgaard (JC). Du kan enten sende ham en mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller henvende dig på kontoret, som vil give Jens besked. Jens vil så kontakte dig og har i øvrigt kontor nede i violet hjemstavn.

Jens besøger alle klasser ved skolestart for at vise hvordan man kommer på skolens net, og hvordan man henter MS-Officepakken og logger på skolens Google Drev. Der ligger en generel vejledning på lectio.

Vi hjælper også gerne, hvis du har problemer med installation af skolerelaterede programmer som fx N'spire og Office-pakken.

IT-regler

  • Du må ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Du skal overholde almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt og kan medføre sanktioner.
  • Vær økonomisk og undgå unødig udskrivning!

IT-platforme

Du kan altid se dit aktuelle skema på Lectio, og via et personligt login kan du følge med i forskellig information fra skolen, fx karakterer og afleveringsfrister på dine opgaver. Der findes flere udmærkede apps til din mobil, der kan hente Lectio direkte ned til dig fx Lectio+, men du skal være opmærksom på, at de ikke altid får alle skemaændringer med. Derfor bliver du også nødt til at holde dig orienteret om dit skema direkte i Lectio.

Kantine

Kantinen er skolens hjerte, som bestyres med sikker og kærlig hånd af Bonna. Kantinen holder åbent hver dag i pauserne og inden første time.

Du kan fx købe nybagte boller i det første frikvarter. Desuden kan du købe ciabattaboller med forskelligt fyld, sandwiches, salatbar, frugt, muffins eller dagens lune ret. Dagens lune ret kan du forudbestille i frikvarteret kl. 9.40-9.55, så du undgår køen i spisepausen kl. 11.25-11.55.

Du kan både betale med kontanter, mobilepay og dankort i kantinen.

Karaktergivning

På Himmelev Gymnasium arbejder vi målrettet med at flytte fokus fra præstation til læring. Du udvikler dig ikke fagligt af at få karakterer og tænke i karakterræs. Det gør du til gengæld af at få fremadrettet feedback løbende på både dine skriftlige afleveringer og på dit mundtlige arbejde. Derfor har vi karakterfrit efterår i både 1.g, 1.hf, 2.g og 2.hf.  Du får den første standpunktskarakter til februar og en afsluttende standspunktskarakter ved skoleårets slutning. I 3.g er der standspunktskarakterer i november og februar samt afsluttende karakterer inden eksamensperioden.

Du kan altid få en snak med dine lærere om din faglige udvikling i løbet af året.

Du kan se dine karakterer på lectio, når du er logget ind.

Lektiecafé

Der er lektiecafé i den bagerste del af kantinen om eftermiddagen to gange om ugen. Her mødes mange af skolens elever på tværs af årgangene over bøgerne og kagen, som kantinen serverer. Der er altid en hyggelig arbejdsom stemning i lektiecaféen.

Der er en lærer tilknyttet lektiecaféen, som kan hjælpe med opgaver og almindelige lektier.

Mobning

På Himmelev Gymnasium lægger vi vægt på, at elever og ansatte er med til at fastholde en skolekultur, der bygger på tolerance, respekt og ansvarlighed over for hinanden.

Både lærere og elever er ansvarlige for at skabe en tryg og positiv atmosfære i klassen, hvor der ikke er plads til mobning! 

Hvis du alligevel bliver opmærksom på, at en af dine kammerater bliver udsat for mobning, er det uhyre vigtigt, at du reagerer hurtigt. Det bedste er selvfølgelig, hvis du kan sige fra i situationen og tale med mobberen. Hvis det er for svært, kan du tale med dine klassekammerater, henvende dig til din studievejleder eller en af dine lærere.

Bliver du selv udsat for mobning, er det altafgørende, at du gør noget for at ændre situationen. Du må ikke holde det for dig selv.

Langvarig mobning kan give alvorlige psykiske og fysiske eftervirkninger for den, det går ud over. Typiske reaktioner er tab af selvtillid, angstfølelse, depression og søvnproblemer.

Hvis du har behov for at vide mere, kan du henvende dig til din studievejleder.

Morgensamling

Alle skolens elever og lærere mødes ca. en gang om måneden til morgensamling i kantinen. På morgensamlingerne gives der vigtige beskeder til eleverne (fra ledelse, lærere eller andre elever) om forskellige kommende aktiviteter på skolen. Det kan være om fællestimer, fester, hyggeaftener, terminsprøver eller sportsstævner. Desuden plejer der at være et kreativt indslag fra nogle elever. Alle, der har noget på hjerte, kan få ordet på morgensamlingen. 

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til optagelse på stx eller hf, kan du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale. Du kan læse mere om optagelseskrav og optagelsesprøve her >

Parkering

Du kan parkere din cykel i cykelkælderen ved hovedindgangen eller i cykelstativerne ved hallen.

Knallerten skal stå under halvtaget ved indgang syd uden for idrætshallen. Der må ikke stå knallerter i cykelkælderen pga. brandfare.

Biler parkeres på parkeringspladsen. Det er ikke tilladt at parkere i rundkørslen foran hovedindgangen.

Plagiat/snyd

Hvis skolen opdager, at en elev har afleveret en skriftlig opgave, som er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, registreres opgaven som ikke afleveret, og eleven indkaldes til en disciplinær samtale hos klassens uddannelsesleder.

Plagiat er et alvorligt brud på skolens studie- og ordensregler. I gentagelsestilfælde overdrages plagiatsagen til rektor, som vil træffe beslutning om sanktion.

Ringetider

1. modul 8.10 - 9.40
2. modul 9.55 - 11.25
3. modul 11.55 - 13.25
4. modul 13.35 - 15.05

Husk!! Vi har ingen klokke, så du skal selv holde øje med, hvornår du skal gå til time.

SU

Du kan få SU fra kvartalet efter du fylder 18 år. Kontoret sender en besked til dig i forvejen og minder dig om ansøgningsmuligheden.

Du skal være studieaktiv for at kunne få SU.

Du skal have dit NemID klar, når du søger, hvilket foregår via www.su.dk. Sørg også for at den bankkonto, som du ønsker at modtage din SU på, er registreret som din NemKonto.

Du kan tidligst søge SU én måned før du er berettiget til at få SU.

Studie- og ordensregler

Som elev på Himmelev Gymnasium skal du overholde skolens studie- og ordensregler. Læs dem her >

Ungdomskort

Ungdomskortet giver dig rabat på den daglige transport mellem dit hjem og skolen. 

Du kan søge om et ungdomskort gennem www.ungdomskort.dk

Valg af studieretning, fagpakke og valgfag

Stx-eleverne skal i slutningen af grundforløbet vælge studieretning. Studievejledere og faglærere vil op til studieretningsvalget informere om de forskellige muligheder ude i klasserne. Du vil også få mulighed for at prøve 2 studieretninger af, når vi har studieretningsdage i september.

Der kan være enkelte studieretninger, der ikke bliver oprettet, men skolens studieretningsudbud er bygget op, så det i videst muligt omfang kan tilgodese elevernes ønsker. Det betyder, at det tilstræbes, at eleverne får deres A-niveaufag i studieretningen eller i en kombination af studieretningsfag og valgfag.

Læs mere om studieretningerne her >

Hf-eleverne vælger fagpakke i løbet af 1.hf. Studievejlederne orienterer generelt om fagpakkerne i klasserne. Derudover er der en samlet fagpakkeorientering med faglærerne, hvor du kan høre nærmere om den enkelte fagpakke. De to projektperioder skal desuden være med til at kvalificere dit valg.

Læs mere om fagpakkerne her >

Samtidig med valget af studieretning og valget af fagpakke skal der vælges valgfag. Forud for valget orienterer studievejlederne om valgfagssystemet og forskellige faglærere om de enkelte valgfag. Himmelev Gymnasium har et bredt udbud af valgfag på både A, B og C-niveau. Muligheder for den enkelte elev afhænger af studieretningen/fagpakken.

Læs mere om valgfagene på stx her > og på hf her >

Skolen kan ikke garantere, at alle valgfagsønsker bliver opfyldt. De mest almindelige årsager til, at elevønsker ikke kan opfyldes, er manglende tilslutning til et valgfag eller skemamæssige forhold, som betyder, at undervisningen på to eller flere valghold skal foregå samtidigt.