Kulturen på Himmelev Gymnasium bygger på tolerance, respekt og ansvarlighed over for hinanden. Vi er et gymnasium, der ønsker at fremme demokratisk adfærd og et studiemiljø med plads til forskelligheder.

Studie- og ordensreglerne gælder for alle elever på Himmelev Gymnasium og værner om et attraktivt studiemiljø, hvor den studieforberedende og almendannende undervisning danner udgangspunktet for samværet.

Studie- og ordensreglerne omfatter følgende elementer:

  • Studieregler
  • Skriftlige opgaver
  • Plagiat
  • Fritagelse for undervisning
  • Advarselsprocedure
  • Eksamen mv.
  • Ordensregler
  • Sanktioner
  • Oprykning
  • Klage

Du finder Himmelev Gymnasiums samlede studie- og ordensregler ved at klikke på linket.