Det er både spændende og udfordrende at begynde i gymnasiet. Der er nye kammerater, nye lærere og nye fag - og helt nye måder at gøre tingene på. Men det er også en tid med mange omvæltninger, for nu begynder ansvaret stille og roligt at flytte fra forældrenes skuldre til den unges. Vi forventer, at vores nye elever har lyst til at lære og er klar til at yde den indsats, der skal til, hvis man vil have en studentereksamen, uanset om man ønsker den røde stx-hue eller den blå hf-hue.

Vores elever skal selv tage ansvar og skal arbejde med egen motivation, men det betyder ikke, at I som forældre skal køres ud på et sidespor. Tværtimod. Det gode gymnasieforløb afhænger også af forældreopbakning og støtte. Vi byder derfor også jer velkommen til Himmelev Gymnasium og opfordrer jer til at holde jer orienterede om livet på skolen og om jeres børns dagligdag her hos os.

I gymnasiet er der ikke et forældreintra, som I kender det fra grundskolen. Men der er stadig mange muligheder for at holde sig opdateret:

Lectio

Lectio (ny fane) kan I se jeres barns skema, fravær, skemaændringer, studieplaner og lektier. Det kræver login, som udleveres personligt til den enkelte elev ved skolestart.

Hjemmesiden

Her på hjemmesiden kan I følge med i de forskellige aktiviteter på skolen og desuden finde en masse praktiske oplysninger. Det er også her, at I kan finde beskrivelserne af vores studieretninger. Vi har samlet de praktiske oplysninger i Himmelevs ABC.

Facebook

Vi er selvfølgelig også på facebook (ny fane). Her finder I vores billedarkiv og kan følge med i dagligdagen på skolen.

Forældremøde

Der er forældremøde for 1.g og 1.hf i september. I år har vi pga corona-restriktionerne delt forældremødet op, så vi holder møder på følgende datoer:
Tirsdag 15/9-20 kl. 17.30: For g1, g2, g3, og g4
Tirsdag 15/9-20 kl. 19: For g5, g6 og g7
Tirsdag 29/9-20 kl. 17.30: For 1.hf
Forældremøderne foregår i kantinen, og I vil bl.a. få information om det kommende valg af studieretning for stx'erne og fagpakke for hf'erne. Invitation til forældremødet sendes ud i e-boks.

Forældrekonsultation

Hvert år inviterer vi også til forældrekonsultation. Her kan I få en individuel samtale med jeres barns lærere og/eller med studievejlederen. Der er forældrekonsultation onsdag den 10/3-21. Tilmeldingen foregår via Lectio.