På Himmelev Gymnasium har vi en lang tradition for skoledemokrati. Vi synes, det er vigtigt, at elever og lærere i høj grad er med til at træffe beslutninger, der vedrører skolens dagligdag. Derfor har vi en række faste udvalg med forskellige arbejdsopgaver, hvor elever og lærere er repræsenteret på lige fod.

Vi har følgende udvalg på Himmelev Gymnasium:

  • Koordinationsudvalget
  • Planlægningsudvalget
  • Undervisningsudvalget
  • Trivselsudvalget

Derudover har vi en lang række arbejdsgrupper, der nedsættes løbende med både elev- og lærerrepræsentanter. Det er bl.a. arbejdsgrupper, der står for aktivitetsdag, juleafslutning, fornyelser i bygningen, fællestimer, Åbent hus, brobygning m.m.

Vi lægger vægt på at have et stærkt elevråd, så derfor styrker vi elevindflydelsen på skolen ved at afholde elevrådsdage og ved at have en styringsgruppe. Styringsgruppen tager sig af den daglige ledelse af elevrådet og sørger for at planlægge og afholde elevrådsmøder samt at få ført elevrådets beslutninger ud i livet.

Elevrådets formandskab
Formand: Emilie 2.b
Næstformand: Sofie 2.b