På Himmelev Gymnasium ser vi stabilitet og udvikling som grundvilkår. Derfor udvælger vi hvert år en række indsatsområder, hvor vi på baggrund af det bestående arbejder målrettet på at sikre kvalitet og udvikling fagligt, socialt og dannelsesmæssigt. I skoleåret 2020-21 har vi fokus på dette:

Udvikling af Viden og Medier

Gennem en årrække har vi forfinet vores holdning til en relevant, moderne almen dannelse. Her lærer vi ikke blot eleverne at levere et kvalitativt slutprodukt, men også om dets muligheder og begrænsninger. På baggrund af viden og faglighed gør vi eleverne klar til at formulere og udforme fremtiden.

 • Udvikling af IT/Medie-didaktisk strategi omfattende udarbejdelse af læringsmål for Viden & Medier og retningslinjer for digital adfærd samt valg af en fælles digital platform.
 • Efteruddannelse af lærerne med fokus på kompetencer, der understøtter Viden & Medier.
 • Opsamling på den virtuelle undervisning under Coronakrisen med henblik på at indkredse elementer/aktiviteter, som vi med fordel kan benytte fremover.
 • Afholdelse af V&M-camp for nye elever, hvor skolens fokus på den moderne, almene dannelse Viden & Medier tydeliggøres.

For mere information: Kontakt uddannelsesleder Jacob Lindgaard Nielsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.(åbner i et nyt vindue)) eller vicerektor Pernille Slot Hansen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.(åbner i et nyt vindue))

Styrkelse af det faglige miljø på hf

Himmelev Gymnasium har gennem de senere år i kraft af en målrettet trivselsfremmende indsats formået at mindske frafaldet på hf-uddannelsen, så det ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Selv om eksamensresultaterne på hf er fine, så vil der i skoleåret 2020/2021 være særlig fokus på at styrke det faglige miljø på hf uden at give køb på hverken faglig trivsel eller fastholdelse (Hvis du vil læse mere lærer-elevforholdets betydning for gymnasieelevers motivation og trivsel kan du gøre det her: Dorte Ågårds Ph.D-afhandling). Med udgangspunkt i Dorthe Ågårds forskning har vi opsat en række succeskriterier.

 • Kortlægning af basale førfaglige kompetencer som fundament for HF-elevernes læring.
 • Øget fokus på undervisningsaktiviteter, der styrker hf-elevernes mundtlighed
 • Styrkelse af relationsarbejdet, i første omgang som forsøg på HF
 • Etablering af niveauopdelt matematikundervisning i 1.hf.

For mere information: Kontakt uddannelsesleder Jacob Lindgaard Nielsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.(åbner i et nyt vindue)) eller vicerektor Pernille Slot Hansen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.(åbner i et nyt vindue))

Gymnasiet i tal

Børne- og Undervisningsministeriet indsamler løbende data fra gymnasierne om eksamensresultater, løfteevne, frafald, overgang til videregående uddannelse mv.
En mere systematisk analyse af disse data vil give en større indsigt i de opnåede resultater og de bagvedliggende indsatser og kan dermed bidrage til et mere evidensbaseret billede af, hvad der virker og hvad der ikke virker på Himmelev Gymnasium.

 • Kortlægning af tilgængelige data i ministeriets databank.
 • En systematisk, nuanceret og kritisk drøftelse på faggruppeniveau om udvalgte data.
 • Udarbejdelse af en model for, hvordan disse data kan indgå i skolens selvevaluering, rektors resultatlønskontrakt mv.

 For mere information: Kontakt uddannelsesleder Marianne Agentoft (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.(åbner i et nyt vindue))