På Himmelev Gymnasium arbejder vi målrettet med at styrke læringskulturen. Samtidig ønsker vi at skærpe vores profil og gøre Himmelev Gymnasium til et gymnasium, der arbejder målrettet og bevidst med en relevant forståelse af almendannelse og med at klæde vores elever på til den moderne verdens udfordringer.  I skoleåret 2018-19 sætter vi derfor fokus på følgende:

En fælles retning for Himmelev Gymnasium

Der er i undervisningsverdenen et markant behov for at gentænke almendannelsen og indtænke det moderne samfunds behov i tilgangen til undervisning og læring. Samtidig ønsker vi at styrke Himmelev Gymnasiums profil og iværksætter derfor et skoleudviklingsprojekt, der skal munde ud i en fastlæggelse af en fælles retning for Himmelev Gymnasium.

  • Det er væsentligt for projektet, at både lærere, elever og TAP'er deltager i processen og udviklingen af vores fælles skole
  • Rammerne for den nye profil og retning fastlægges medio december

For mere information: Kontakt uddannelsesleder Louise Ravn Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fra præstationskultur til læringskultur

Vi har siden 2017 arbejdet målrettet med læringskulturen på Himmelev Gymnasium for at fremme en kultur præget af læring frem for præstation. Det stiller store krav til både elever og lærere i det daglige at skulle ændre perspektiv og flytte fokus fra karakterer til fremadrettet evaluering. I dette skoleår udvider vi indsatsen til at omfatte endnu flere elever og arbejder samtidig videre med erfaringerne fra de forgående år.

  • Karakterfritagelse og formativ evaluering i 1.hf, 1.g, 2.g og 2.hf
  • Kompetenceudvikling: Mindsetbaseret undervisning

For mere information: Kontakt vicerektor Pernille Slot Hansen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere