På Himmelev Gymnasium ønsker vi at skærpe skolens profil og styrke læringskulturen. I skoleåret 2019-20 sætter vi derfor fokus på følgende:

Implementering af profilen Viden & Medier

Under overskriften "Viden & Medier" stiller vi skarpt på formidling og argumentation i alle fag, på moderne medier og på vigtigheden af at kunne sætte sin viden i relation til virkeligheden. Vi ønsker at gentænke almendannelsen, så den bliver relevant og tidssvarende i et samfund præget af medier, hvor eneste konstant er forandring. Derfor iværksættes en række initiativer og aktiviteter, der skal understøtte udviklingen af Himmelev Gymnasiums nye profil:

  • Der udpeges 2 medievejledere blandt lærerne, som skal fungere som vejledere i didaktisk anvendelse af medier og IT
  • Der udpeges 1 koordinator for eksterne samarbejder blandt lærerne, som skal fungere som koordinator for undervisningsrelaterede samarbejder bl.a. med fokus på Viden & Medier
  • Der udarbejdes undervisningsforløb i relation til Viden & Medier i alle faggrupper
  • Hele lærerkollegiet deltager i kompetenceudvikling med fokus på didaktisk anvendelse af medier og IT
  • Dertil kommer en række bygningsmæssige forbedringer og anskaffelser, herunder etablering af både podcaststudie og medierum samt færdiggørelsen af Orange Scene.

For mere information: Kontakt uddannelsesleder Jacob Lindgaard Nielsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) eller vicerektor Pernille Slot Hansen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Styrkelse af det faglige miljø på HF

Vi har siden 2017 arbejdet målrettet med læringskulturen på Himmelev Gymnasium for at fremme en kultur præget af læring frem for præstation. Samtidig har en fokuseret trivselsfremmende indsats på HF mindsket frafaldet på HF-uddannelsen, så vi nu ligger væsentligt under landsgennemsnittet. I forlængelse af dette arbejde ønsker vi at styrke relationsarbejdet og samtidig løfte det faglige niveau på HF. Derfor iværksættes følgende tiltag:

  • Styrkelse af lærernes samarbejde omkring den enkelte klasse
  • Tilknytning af en ekstra matematiklærer til støtte på hvert af de tre 1.hf-matematikhold
  • Kompetenceudvikling med fokus på aktionslæring med 3 lærere fra hver 1.hf-klasse.

For mere information: Kontakt vicerektor Pernille Slot Hansen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)