Synopsen danner udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse og er forudsætningen for, at man kan gå til prøve i AT i 3.g.

Synopsen skal udarbejdes sideløbende med den almindelige undervisning.

Prøven i AT i 3.g er obligatorisk for alle, og karakteren tæller 1½ på eksamensbeviset.

Krav til synopsen

 • Synopsen skal afleveres individuelt og skal skrives inden for en sag og to fag, hvor ét af fagene skal være på mindst B-niveau. Det er muligt at vælge et fag, du har afsluttet.
 • Synopsen skal fylde 3-5 sider.
 • Skriftstørrelse 12, skrifttype skal være Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype. Der skal være 1½ linjeafstand og standardmargen.
 • Husk at forside ikke tæller med i det samlede sidetal
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres. Forsiden skal altså ikke nummereres.
 • Du skal selv sørge for kopi af audiovisuelle bilag, hvis de ikke er nemme at få fat i på biblioteket. Hvis du har tekniske problemer, er det vigtigt, at du henvender dig til skolen i god tid, inden tidsfristen udløber. Du har selv ansvaret for at foretage den nødvendige backup af din opgave. Hvis tidsfristen overskrides, vil du normalt ikke kunne få en fuld stx-eksamen.

Vigtige datoer

28. januar 2019 AT-eksamensopgaven offentliggøres
4. februar 2019 Orientering i afsluttede fag
8. februar 2019 Valg af fag
13. februar 2019 Skemalagt vejledning
12. marts 2019 Skemalagt vejledning
29. marts 2019 Skrivedag
31. marts 2019 Aflevering af AT-eksamenssynopsis senest kl. 23.59


Opgaveformuleringen

Undervisningsministeriet udmelder emne, overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer, som skal danne udgangspunkt for opgaven. Dette sker den 29. januar. Du skal inden for denne ramme vælge sag og fag og opstille en problemformulering. Opgaveformuleringen samt et ressourcerum offentliggøres online. Det er vigtigt, at du orienterer dig i ressourcerummet for at få gode idéer til at vælge sag og fag.

Opbygning af opgaven

 1. Forside med navn og fag.
 2. Overordnet emne og opgavens overskrift
 3. Problemformulering
 4. Underspørgsmål
 5. Metodeovervejelser og teoretiske overvejelser
 6. Materialeovervejelser
 7. Delkonklusioner
 8. Samlet konklusion
 9. Perspektivering
 10. Litteraturliste

Vejledning og skriveperiode

Når du har valgt hvilke fag du ønsker at skrive i, vil du få tildelt vejledere, og I skal så i fællesskab finde et egnet emneområde inden for fagene.
Der er afsat tid til vejledning 2 gange.
Første gang du møder dine vejledere, skal du have dit forslag til emne med og også gerne en liste over materialer, du vil arbejde med.
Efter valget af emneområde skal du sammen med vejlederne afgrænse dit emne med henblik på den endelige problemformulering.
I må gerne være flere elever der arbejder med samme emne og problemformulering, men I skal aflevere synopsen individuelt.
Det er en god idé at aftale med dine vejledere, hvordan du kan kontakte dem.

 

 

 

 

Læs mere