Historieopgaven (HO) i 1.hf er din mulighed for at øve udarbejdelsen af et større skriftligt produkt, inden du skal skrive den større skriftlige opgave (SSO) i 2.hf.

Krav til opgaven

 • Opgaven skal fylde 5-7 sider, skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype, 1½ linjeafstand, standardmargen. En side er normalt 2400 anslag.
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal. Litteraturhenvisninger skal stå som fodnoter nederst på siden.
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres. Forsiden skal altså ikke nummereres.
 • Der er knyttet 15 elevtimer til opgaven, så alt materiale skal være læst inden skrivedagene, så du kan koncentrere dig om at skrive.
 • Opgaven skal skrives individuelt.

Vigtige datoer

14. december Skrivedag
16. december Opgaven skal afleveres kl. 23.59. Manglende aflevering, der ikke skyldes sygdom, kan betyde, at du ikke kan oprykkes i 2.hf. Det samme gælder ved snyd. Ved sygdom skal du aflevere en lægeattest.


Opbygning af opgaven

 1. Forside med angivelse af opgavetitel, fag, lærer, navn og klasse
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning + problemformulering
 4. Redegørelse
 5. Kildekritik
 6. Diskussion/vurdering
 7. Konklusion
 8. Litteraturliste
 9. Evt. bilag

Henvisninger og bilag

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fa. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at layoutet giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af problemformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til problemformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af afsnittene? Er vægtningen af de enkelte afsnit passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt og bruges de korrekt?
 5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilde oplyst og er litteraturlisten i orden?
 8. Er materialevalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?

Husk at læse grundigt korrektur på opgaven inden aflevering.

 

 

Læs mere