NB!! Vi er ved at udarbejde nye og opdaterede vejledninger til de store opgaver på stx og hf.

Studieretningsprojekt (SRP) i 3.g - NY

Danskopgaven (DO) i 2.hf

Større skriftlig opgave (SSO) i 2.hf

Studieretningsopgave (SRO) i 2.g - NY

Dansk- og historieopgave (DHO) i 1.g - NY

Historieopgave (HO) i 1.hf

Læs mere