På disse sider kan du finde vejledninger til de store opgaver på stx og hf.

Studieretningsprojekt (SRP) i 3.g

Danskopgaven (DO) i 2.hf

Større skriftlig opgave (SSO) i 2.hf

Studieretningsopgave (SRO) i 2.g

Dansk- og historieopgave (DHO) i 1.g

Historieopgave (HO) i 1.hf