Dansk-historieopgaven (DHO) i 1.g er første gang, du skal udarbejde et større skriftligt produkt som øvelse, inden du skal skrive SRO i 2.g og SRP i 3.g.

Krav til opgaven

 • Opgaven skal fylde 5-7 sider. En side er normalt 2400 anslag.
 • Skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype, 1½ linjeafstand, standardmargen.
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal. Litteraturhenvisninger skal stå som fodnoter nederst på siden.
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres. Forsiden skal altså ikke nummereres.
 • Der er knyttet 10 elevtimer til opgaven, så alt materiale skal være læst inden skrivedagene, så du kan koncentrere dig om at skrive.
 • Opgaven skal skrives individuelt.

Vigtige datoer

18-21. maj 2020 Skrivedage og vejledning
22. maj 2020 Elektronisk aflevering senest kl. 23.59 på Lectio
28-29. maj 2020 Mundtligt forsvar. Find det præcise tidspunkt i dit skema


Vejledning

Du får vejledning på skolen i skrivedagene. Din lærer vil give dig de specifikke tidspunkter. Vejledningen skal give dig hjælp og støtte i din skriveproces.
Det er vigtigt, at du har forberedt dig godt, inden du møder op til vejledning. Overvej hjemmefra hvad du helt konkret har brug for hjælp til. Skriv gerne dine spørgsmål ned på forhånd.

Opbygning af opgaven

 1. Forside med angivelse af opgavetitel, fag, lærer, navn og klasse
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning + problemformulering
 4. Redegørelse
 5. Analyse og fortolkning af primær litteratur/ kildekritik
 6. Diskussion, perspektivering, vurdering
 7. Konklusion
 8. Litteraturliste

Henvisninger og bilag               

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fra. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at dit layout giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af problemformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til problemformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af afsnittene? Er vægtningen af de enkelte afsnit passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt og bruges de korrekt?
 5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilder oplyst og er litteraturlisten i orden?
 8. Er materialeudvalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?

Husk at læse grundig korrektur på opgaven inden afleveringen.

 

 

 

 

Læs mere