Danskopgaven (DO) i 2.hf er den anden større individuelle skriftlige opgave på hf. Du skal skrive den i 3. semester. I 4. semester skal du udarbejde den større skriftlige opgave (SSO).

Husk at bruge feedbacken fra din HO (historieopgaven) i 1.hf, så du er bevidst om dine styrker og svagheder.

Vigtige datoer

Tirsdag 12/10-21: Skrivedag
Torsdag 15/10-21: Aflevering

Krav til opgaven

 • Opgaven skal fylde 6-8 sider, skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype, 1½ linjeafstand, standardmargen. En side er normalt 2400 anslag.
 • Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer tæller ikke med i det samlede sideantal. Litteraturhenvisninger skal stå som fodnoter nederst på siden.
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres. Forsiden skal altså ikke nummereres.
 • Der er knyttet 15 elevtimer til opgaven. En del af arbejdet med opgaven vil ligge i dansktimerne.
 • Opgaven skal skrives individuelt.
 • Danskopgaven afleveres inden efterårsferien.

Opbygning af opgaven

 1. Forside med angivelse af opgavetitel, fag, lærer, navn og klasse
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Resumé
 4. Indledning og præsentation af opgavens indhold
 5. Redegørelse
 6. Analyse
 7. Diskussion
 8. Konklusion
 9. Litteraturliste

Henvisninger og bilag

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, billeder og andre oplysninger er hentet fra. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af opgaveformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til opgaveformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensynt il rækkefølgen af de enkelte afsnit? Er vægtningen af de enkelte afsnit passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt og bruges de korrekt?
 5. Er den sprogolige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilder oplyst, og er litteraturlisten i orden?
 8. Er materialeudvalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?

Husk at læse grundigt korrektur på opgaven inden afleveringen.