Historieopgaven (HO) i 1.hf er den første af 3 større skriftlige produkter, som du skal lave i løbet af din uddannelse. I 2.hf skal du skrive danskopgave (DO) og den større skriftlige opgave (SSO).

Vigtige datoer

Onsdag 8/12-21: Skrivedag
Fredag 10/12-21: Aflevering

Krav til opgaven

 • Opgaven skal fylde 5-7 sider, skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype, 1½ linjeafstand, standardmargen. En side er normalt 2400 anslag.
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal. Litteraturhenvisninger skal stå som fodnoter nederst på siden.
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres. Forsiden skal altså ikke nummereres.
 • Der er knyttet 7 elevtimer til opgaven, så alt materiale skal være læst inden skrivedagene, så du kan koncentrere dig om at skrive.
 • Opgaven skal skrives individuelt.

Opbygning af opgaven

 1. Forside med angivelse af opgavetitel, fag, lærer, navn og klasse
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning
 4. Redegørelse
 5. Historisk analyse
 6. Diskussion
 7. Konklusion
 8. Litteraturliste
 9. Evt. bilag

Henvisninger og bilag

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fa. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at layoutet giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af opgaveformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til problemformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af afsnittene? Er vægtningen af de enkelte afsnit passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt og bruges de korrekt?
 5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilde oplyst og er litteraturlisten i orden?
 8. Er materialevalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?

Husk at læse grundigt korrektur på opgaven inden aflevering.