Du kan søge om optagelse på stx efter 9. klasse, hvis du er vurderet uddannelsesparat og har mindst 5 i gennemsnit af standpunktskaraktererne.

Hvis du søger om optagelse på hf, skal du over på hf-siden for at læse om optagelseskravene >

Din skole og UU-vejleder hjælper dig med at udfylde din uddannelsesplan og vejleder dig og dine forældre i at søge om optagelse. Ansøgningsfristen er 1. marts.

I forbindelse med din ansøgning om optagelse i gymnasiet på stx, skal du tilkendegive følgende:

  • Hvilket fremmedsprog ud over engelsk, du ønsker
  • Hvilket kunstnerisk fag, du ønsker

Du skal først vælge studieretning i slutningen af grundforløbet i 1.g, men det er en god idé, hvis du orienterer dig lidt på hjemmesiden allerede nu, så du har en idé om, hvor dine interesser ligger.

På Himmelev Gymnasium kan du vælge mellem følgende fremmedsprog:

  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Tysk

Engelsk er obligatorisk fremmedsprog for alle.

De kunstneriske fag er:

  • Billedkunst
  • Drama
  • Mediefag
  • Musik

Læs mere om optagelseskrav og frister på optagelse.dk

Det er en betingelse for endelig optagelse, at du har søgt til tiden, og at du efterfølgende lever op til de faglige adgangskrav i de afsluttende standpunktskarakterer samt bekræfter dit faglige niveau ved Folkeskolens Afgangseksamen.

Optagelsesprøve

Hvis ikke du opfylder adgangskravene til optagelse til stx, kan du læse om optagelsesprøve og optagelsessamtale på UddannelsesGuiden


Du kan også læse om adgangskravene og optagelsesprocessen fra 9. klasse på UddannelsesGuiden og om adgangskravene og optagelsesprocessen fra 10. klasse på UddannelsesGuiden.