Naturvidenskab

  • Hvad er rigtigt og forkert i debatten omkring antibiotikaresistens?
  • Hvordan kan man formidle problemstillinger omkring fosterdiagnostik til kommende forældre?
  • Hvilken betydning har enzymerne for øllets smag?

(Video med studieretningspræsentation. Hvis video ikke åbner, er det fordi du har slået cookies fra. Se i stedet videoen her: Link til præsentation af studieretningen BT-MA-Fy (åbner i nyt vindue).

Hvis du har lyst til at arbejde med emner som fx kræftforskning, kloning, livsstilssygdomme og anvendelsen af mikroorganismer i industrien, så er biotek-studieretningen et godt valg. Du vil få en forståelse af de biologiske systemers anvendelse i forskning, produktion, sygdomsbehandling og udvikling af klimavenlig energi, fordi bioteknologi spiller en vigtig rolle i disse sammenhænge.

Du vil komme til at arbejde med fx enzymer, fødevarer og medicin både teoretisk og praktisk i laboratoriet med forsøg. Vi lægger vægt på, at du lærer at formidle din faglige viden, så du kan bruge den i debatter om aktuelle problemstillinger.

Bioteknologi giver dig et fagligt grundlag at diskutere på og tage stilling til etiske problemstillinger om fx kloning og gensplejsning.
Vi arbejder tæt sammen med lokale uddannelsesinstitutioner og med industrien, og vi tager gerne på ekskursioner til Novozymes og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Få en samlet oversigt over studieretningsudbuddet samt fagene og niveauerne i løbet af de 3 år ved at klikke på linket.

Valgfag

2 valgfag på mindst C-niveau, fx fysik A og idræt B.

Hvilke uddannelser får jeg adgang til?

Studieretningen med Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B giver adgang til en meget bred vifte af videregående uddannelser. Se de mange muligheder på Uddannelsesguiden/Adgangskortet/stx. Du skal indtaste dine ønsker til 2. fremmedsprog og valgfag for at få det fulde overblik.

‹ Tilbage til studieretninger