Samfundsvidenskab

  • Hvorfor er der forskel på, hvilke partier mænd og kvinder stemmer på?
  • Er der sammenhæng mellem typen af straf, forbryderens alder og tilbagefald efter løsladelse?
  • Kan man skabe vækst alene ved at bygge broer?

Denne studieretning er for dig, der gerne vil arbejde med, hvordan samfundsfaglige problemstillinger kan understøttes af matematiske undersøgelser. Den faglige dybde med matematik på A-niveau giver mulighed for at arbejde med mere komplicerede samfundsfaglige emner, fx når vi arbejder med avanceret statistik, når vi opstiller hypoteser om sammenhænge mellem forskellige forhold, eksempelvis kønnenes fordeling i forskellige vælgergrupper. Vi bearbejder andres undersøgelser, og vi indsamler egne data, opstiller modeller, drager konklusioner og formidler vores viden til forskellige målgrupper.

Du vil komme til at arbejde med både dansk og international politik og globale forhold. Der er mange muligheder for at se nærmere på virkelighedens samfundsmæssige udfordringer, fx når vi tager på ekskursion til Nationalbanken eller rejser til Bruxelles på studietur for at se nærmere på europæisk økonomi og politik.

Få en samlet oversigt over studieretningsudbuddet samt fagene og niveauerne i løbet af de 3 år her >

Valgfag

1 naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau (biologi, fysik eller naturgeografi) samt 2 frie valgfag på mindst C-niveau, fx engelsk A og erhvervsøkonomi C

Hvilke uddannelser får jeg adgang til?

Se oversigten på Uddannelsesguiden/Adgangskortet. Husk at dine muligheder kan udvides med dine valgfag. Prøv at taste valgfagene ind i oversigten i linket.

‹ Tilbage til studieretninger