Samfundsvidenskab

  • Hvorfor er der forskel på, hvilke partier mænd og kvinder stemmer på?
  • Er der sammenhæng mellem typen af straf, forbryderens alder og tilbagefald efter løsladelse?
  • Kan man skabe vækst alene ved at bygge broer?

(Video med studieretningspræsentation. Hvis video ikke kommer frem, er det fordi dine cookies er slået fra. Du kan se videoen via dette link. Link til SA-MA (åbner i nyt vindue)

Denne studieretning er for dig, der gerne vil arbejde med, hvordan samfundsfaglige problemstillinger kan understøttes af matematiske undersøgelser. Den faglige dybde med matematik på A-niveau giver mulighed for at arbejde med mere komplicerede samfundsfaglige emner, fx når vi arbejder med avanceret statistik, når vi opstiller hypoteser om sammenhænge mellem forskellige forhold, eksempelvis kønnenes fordeling i forskellige vælgergrupper. Vi bearbejder andres undersøgelser, og vi indsamler egne data, opstiller modeller, drager konklusioner og formidler vores viden til forskellige målgrupper.

Du vil komme til at arbejde med både dansk og international politik og globale forhold. Der er mange muligheder for at se nærmere på virkelighedens samfundsmæssige udfordringer, fx når vi tager på ekskursion til Nationalbanken eller rejser til Bruxelles på studietur for at se nærmere på europæisk økonomi og politik.

Informatik C er obligatorisk fag på studieretningen her på Himmelev. 

Få en samlet oversigt over studieretningsudbuddet samt fagene og niveauerne i løbet af de 3 år ved at klikke på linket.

Valgfag

1 naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau (enten fysik B, informatik B eller naturgeografi B) samt 2 frie valgfag på mindst C-niveau, fx engelsk A og erhvervsøkonomi C

Hvilke uddannelser får jeg adgang til?

Studieretningen med Samfundsfag A og Matematik A giver adgang til en meget bred vifte af uddannelser. Du kan få overblik over dem alle på Uddannelsesguiden/Adgangskortet/stx. Husk at du skal indtaste dine ønsker til sprog og valgfag.

‹ Tilbage til studieretninger