Det tager 3 år at blive stx-student og få den røde studenterhue. Det er 3 år med høj faglighed, fordybelse, ny viden og spændende udfordringer.

Der er fokus på bredden i fagsammensætningen, fagenes samarbejde, digital dannelse, innovation og globalisering. Der arbejdes desuden målrettet med dine skriftlige kompetencer og din evne til at fordybe dig og arbejde selvstændigt. Stx er for dig, der gerne vil læse videre, og som vil have flest valgmuligheder i uddannelsessystemet. Du vil blive en del af et levende og meget varieret studiemiljø med et stærkt socialt fællesskab. Stx har det laveste frafald af alle ungdomsuddannelser.

Stx giver adgang til alle videregående uddannelser, både de lange på universiteterne, de mellemlange professionsbacheloruddannelser og de korte erhvervsakademiuddannelser. Der er derfor mange karrieremuligheder lige fra fysioterapeut til fysiker, fra lærer til levnedsmiddelforsker, fra journalist til jurist.

Fagene

 • 4-5 fag på A-niveau
 • 3-4 fag på B-niveau
 • et antal fag på C-niveau
 • 2-3 studieretningsfag
 • 2-3 valgfag

Prøv studieretningsvælgeren og få overblik over dine valgmuligheder.

Lærerne

Alle lærerne har en lang universitetsuddannelse bag sig. Derudover har de også alle en pædagogisk overbygningsuddannelse. Det betyder, at de både er faglige eksperter og eksperter i at undervise. De sikrer et højt fagligt niveau i klasseværelset, på ekskursioner og ture ud af huset, til fællestimer, og når vi samarbejder med erhvervslivet, lokalmiljøet og de videregående uddannelser. Som elev på Himmelev vil du møde et stærkt hold af engagerede lærere, der møder deres elever i øjenhøjde og samtidig sikrer, at vi på Himmelev har undervisning, der giver mening.

Klassens lærerteam

Hver klasse har sit eget lærerteam på 2 lærere, der har særligt fokus på klassens trivsel som helhed og på dig som elev. Det er nemlig vigtigt, at du og din klasse falder godt til på Himmelev Gymnasium fra starten. For når man har det godt, så lærer man også bedre.

Stx-uddannelsens opbygning

Grundforløbet

Som du måske allerede ved, begynder man i 1.g med et grundforløb. Det varer 3 måneder og skal sikre, at du har de nødvendige faglige forudsætninger for at vælge studieretning. Samtidig skal grundforløbet også lære dig, hvad det overhovedet vil sige at gå i gymnasiet, og hvordan man arbejder med fagene her.

Grundforløbet er ens for alle.

Du skal have følgende fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Idræt
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Et kunstnerisk fag (billedkunst, dramatik, mediefag eller musik)
 • Almen sprogforståelse (AP)
 • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

AP og NV afsluttes efter grundforløbet. De andre fag fortsætter du med i studieretningsforløbet.

Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet begynder midt i efterårssemestret i 1.g og varer resten af din gymnasietid. Her skal du selvfølgelig have dine studieretningsfag, dit valgfag og de obligatoriske fag.

De obligatoriske fag er:

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog B (tysk, fransk, spansk eller italiensk)
 • Idræt C
 • Fysik C
 • Samfundsfag C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Kunstnerisk fag C
 • 2 naturvidenskabelige fag på C-niveau (ud over fysik)
 • 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Du har mulighed for at hæve niveauet i nogle af de obligatoriske fag gennem din studieretning, eller hvis du vælger faget på et højere niveau som valgfag.

Herunder kan du se en lille gif med billeder, der illustrerer, hvad vi mener med "Viden & Medier".