Afhængig af din studieretning skal du vælge 2-3 valgfag. Brug studieretningsvælgeren til at se, hvor mange valgfag der er plads til i netop din drømmestudieretning, og om der er krav om særlige fag eller niveauer.

Vi har et stort udbud af valgfag på Himmelev Gymnasium:

A-niveau

Biologi
Engelsk
Fransk
Fysik
Italiensk
Kemi
Matematik
Musik
Samfundsfag
Spansk
Tysk

B-niveau

Billedkunst
Biologi
Dramatik
Fransk (fortsætter)
Fysik
Idræt
Kemi
Latin
Mediefag
Matematik
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Tysk (fortsætter)

C-niveau

Astronomi
Billedkunst
Biologi
Dramatik
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Informatik
Innovation
Kemi
Latin
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi

Overvejer du hf, så gå videre til siden om valgfag på hf.