Afhængig af din studieretning skal du vælge 2-3 valgfag. Brug studieretningsvælgeren til at se, hvor mange valgfag der er plads til i netop din drømmestudieretning, og om der er krav om særlige fag eller niveauer.

Vi har et stort udbud af valgfag på Himmelev Gymnasium:

A-niveau

Biologi
Engelsk
Fransk
Fysik
Italiensk
Kemi
Matematik
Musik
Samfundsfag
Spansk
Tysk

B-niveau

Billedkunst
Biologi
Dramatik
Fransk
Fysik
Idræt
Kemi
Latin
Mediefag
Matematik
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Tysk (fortsætter)

C-niveau

Astronomi
Billedkunst
Biologi
Dramatik
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fransk (fortsætter)
Informatik
Innovation
Kemi
Latin
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Retorik
Tysk (fortsætter)

Overvejer du hf, så gå videre til siden om valgfag på hf.