Y7A8507

HF-Business

Matematik B - Erhvervsøkonomi C

Hvad skal der til for at en virksomhed kan få succes?

Hvorfor er det vigtigt, at virksomheder er i stand til at brande sig selv og kommunikere i øjenhøjde til deres kunder?

Hvordan optimerer man overskuddet i en virksomhed?

Om HF-Business

Med denne fagpakke kommer du til at arbejde med virksomheder og erhvervsliv, og hvordan der fx er sammenhæng mellem køn og forbrugsvaner.

Vi undersøger, hvordan virksomhederne finder deres kunder via målgruppeanalyser og branding.

Vi fokuserer på, hvordan man kan starte egen virksomhed og analyserer eksisterende virksomheder.

Viden om virksomhederne formidles gennem små dokumentarfilm, artikler, diskussioner, events mm.

Vi tager på virksomhedsbesøg for at se, hvordan teorierne fra timerne bliver brugt i den virkelige verden, og hvordan aktuelle nyheder rundt i verden påvirker de enkelte virksomheders fremtid.

Y7A9342 (1)
Signature Icon2

VALGFAG

Du skal vælge mellem biologi, kemi, naturgeografi, religion eller samfundsfag (alle på B-niveau) eller hæve niveauet i dit kunstneriske fag eller idræt.

 

HVILKE UDDANNELSER FÅR JEG ADGANG TIL?

Fagpakken HF-Business giver adgang til alle professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Med denne fagpakke kan du fx komme ind på professionsuddannelser som Økonomi og informationsteknologi eller ejendomsmængleruddannelsen.

Få overblikket på Uddannelsesguiden/Adgangskortet/hf.

HF-Business

Semestre
1.
2.
3.
4.

Fagenes fordeling

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Kunstnerisk fag C / idræt C
Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)
Naturvidenskabelig faggruppe (NF)
Erhvervsøkonomi C
Projekt - og praktikperioder
Større skriftlig opgave
Valgfag: løft fra C- til B-niveau
HF BUSINESS

DESIGN DIN FAGPAKKE

Prøv fagpakkevælgeren. Her kan du se hvilke obligatoriske fag og valgfag, der er plads til i din drømmefagpakke.

Gå til fagpakkevælgeren

Y7A8931 (1)

SE VORES MANGE VALGFAG

Valgfagene giver dig mulighed for at tone din fagpakke efter dine særlige interesser.

Se valgfag på hf