Y7A8415

Samfundsfag A

Matematik A

Hvorfor er der forskel på, hvilke partier mænd og kvinder stemmer på?

Er der sammenhæng mellem typen af straf, forbryderens alder og tilbagefald efter løsladelse?

Kan man skabe vækst alene ved at bygge broer?

Om studieretningen

Denne studieretning er for dig, der gerne vil arbejde med, hvordan samfundsfaglige problemstillinger kan understøttes af matematiske undersøgelser.

Den faglige dybde med matematik på A-niveau giver mulighed for at arbejde med mere komplicerede samfundsfaglige emner, fx når vi arbejder med avanceret statistik, når vi opstiller hypoteser om sammenhænge mellem forskellige forhold, eksempelvis kønnenes fordeling i forskellige vælgergrupper.

Vi bearbejder andres undersøgelser, og vi indsamler egne data, opstiller modeller, drager konklusioner og formidler vores viden til forskellige målgrupper.

Du vil komme til at arbejde med både dansk og international politik og globale forhold.

Der er mange muligheder for at se nærmere på virkelighedens samfundsmæssige udfordringer, fx når vi tager på ekskursion til Nationalbanken eller rejser til Bruxelles på studietur for at se nærmere på europæisk økonomi og politik.

Informatik C er obligatorisk fag på studieretningen her på Himmelev.

Y7A8748
Circle Pink

VALGFAG

1 naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau (enten fysik B, informatik B eller naturgeografi B)
2 frie valgfag på mindst C-niveau, fx engelsk A og erhvervsøkonomi C

 

HVILKE UDDANNELSER FÅR JEG ADGANG TIL?

Studieretningen med Samfundsfag A og Matematik A giver adgang til en meget bred vifte af uddannelser. Se oversigten på Uddannelsesguiden/Adgangskortet. Husk at dine muligheder kan udvides med dine valgfag. Prøv at taste valgfagene ind i oversigten i linket.

Samfundsfag A – Matematik A

* Hvis Latin C vælges som et valgfag på C-niveau, kan det naturvidenskabelige fag på B-niveau erstattes af et andet valgfag på B-niveau (C >> B)

GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik A
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag A
2. Fremmedsprog B
Kunstnerisk fag C
Informatik C
Naturgeografi C
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabelig grundforløb
Studieretningsprojekt

Valgfag

C-niveau
C-niveau, løft fra C- til B-niveau eller løft fra B- til A-niveau
Informatik B / Fysik B / Naturgeografi B*
Y7A9408

DESIGN DIN STUDIERETNING

Prøv studieretningvælgeren. Her kan du selv sammensætte din drømmestudieretning og se mulighederne for sprog, kunst og valgfag. 

Gå til studieretningsvælgeren

Idræt Valgfag

SE VORES MANGE VALGFAG

Valgfagene giver dig mulighed for at tone din studieretning efter dine særlige interesser.

Se valgfag på stx