IMG 1776

STX

3 år med høj faglighed, ny viden og spændende udfordringer. Udvid din horisont, fordyb dig og bliv klar til at læse videre.

Årgangsbillede 2

Studieretninger

Uddannelsen

STX er for dig, der godt kan lide at læse og lære. Det er for dig, der gerne vil udvikle dig sammen med mange forskellige mennesker, og som har lyst til at arbejde med forskellige fag, metoder og undervisningsformer.

Du vil få indblik i både naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, og så er både idræt og kreative fag obligatoriske. Det er en bred almendannende uddannelse, der både lærer dig at samarbejde og arbejde selvstændigt. STX fokuserer særligt på fagenes samspil, på globalisering, innovation og digital dannelse.

Du kommer til at træne dine skriftlige kompetencer og din sikkerhed ved mundtlige præsentationer.

Du lærer at tilegne dig ny viden, fordybe dig i stoffet og finde løsninger på både små og store problemstillinger.

Du behøver ikke vide præcist, hvad du gerne vil i livet, når du begynder på STX, for alle fremtidsmuligheder står åbne for dig, der har den røde studenterhue. Men du skal være ret afklaret med, at du vil noget med din uddannelse.

Det er et fuldtidsarbejde at gå i gymnasiet, men det er også sjovt, berigende og udviklende.

Vi er verdensmestre i at skabe gode studiemiljøer i det almene gymnasium – sådan i al beskedenhed.

STX er uddannelsen med den højeste trivsel og det laveste frafald blandt alle ungdomsuddannelser.

STX er for dig, der gerne vil læse videre, og som vil have flest valgmuligheder i uddannelsessystemet. STX giver adgang til alle videregående uddannelser – både de lange på universiteterne, de mellemlange professionsbacheloruddannelser og de korte erhvervsakademiuddannelser.

Fælles for STX-studenterne er, at næsten alle ender i jobs, der på den ene eller den anden måde er med til at forme verden omkring os.

VÆRD AT VIDE

Grundforløbet

1.g indledes med et grundforløb, der varer 3 måneder. Grundforløbet er ens for alle elever. Du vil blive introduceret til fagene og fagenes arbejdsformer, til det vigtige sociale liv på skolen og til livet som gymnasieelev i det hele taget. I introforløbet vil du og din klasse have tæt kontakt til klassens elevtutorer, der vil hjælpe med at ryste klassen sammen og sørge for, at du hurtigt falder til på Himmelev Gymnasium.

Grundforløbet klæder dig på til at kunne vælge studieretning. Du vil blive grundigt vejledt, så du føler sig tryg og sikker i dit valg.

  • Du deltager i studieretningsdage
  • Din studievejleder inviterer dig til en evalueringssamtale
  • Dine lærere orienterer dig om fagene på studieretningerne og taler med dig om dine faglige kompetencer

Fagene
Du skal både have nye fag og fag, du kender i forvejen. På Himmelev Gymnasium skal du have dansk, engelsk, idræt, matematik og samfundsfag i grundforløbet. Du skal også vælge et kunstnerisk fag (billedkunst, dramatik, mediefag eller musik). Derudover skal du have de to nye fag; almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Både AP og NV afsluttes i grundforløbet, og du skal derfor til de første prøver allerede i efteråret. De andre fag fortsætter i studieretningsforløbet.

Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet begynder i november i 1.g og varer resten af din gymnasietid. Det er her, du vælger dit faglige fokus i uddannelsen. Du skal både have obligatoriske fag, som er ens for alle elever, og studieretningsfag og valgfag, som du selv vælger.

Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Engelsk B, Matematik B, 2. fremmedsprog B (tysk, fransk, italiensk eller spansk), idræt C, fysisk C, samfundsfag C, oldtidskundskab C, religion C, kunstnerisk fag C (billedkunst, dramatik, mediefag eller musik), 2 naturvidenskabelige fag C (ud over fysik) samt 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau.


Studieretningsfag
Du får 2-3 studieretningsfag på A-niveau eller B-niveau. Du har mulighed for at hæve niveauet i nogle af dine obligatoriske fag gennem dit studieretningsvalg, eller når du vælger valgfag.


Valgfag
Det afhænger af din studieretning om, du har 1, 2 eller 3 valgfag. Dine valgfag ligger i enten 2.g eller 3.g. På Himmelev Gymnasium har vi en bred en vifte af Valgfag (stx) at vælge imellem.
Du kan allerede nu prøve at sammensætte fagene på din studieretning. Gå til Studieretningsvælgeren og se de mange muligheder.

Fagenes niveauer

A-niveauet er det højeste niveau. A-fagene har du alle 3 år. På stx har du i udgangspunktet 4 A-fag. På nogle studieretninger vil du ende med at have 5 A-fag. Derudover vil nogle elever også vælge A-fag som valgfag og ende med enten 5 eller måske endda 6 A-fag.

B-fagene har du typisk i 2 år, mens C-fagene er 1-årige.

Prøv Studieretningsvælgeren og få overblik over dine valgmuligheder.

Arbejdsformerne

Undervisningen i gymnasiet er meget varieret. Nogle fag foregår i vores laboratorier, mens andre holder til i faglokalerne eller i klasselokalerne. På en almindelig skoledag vil du således både kunne opleve at skulle lave eksperimentelt arbejde i fysik, være kreativ i billedkunst, tage på mountainbiketur i idræt, høre et oplæg i dansk og have gruppearbejde i engelsk. Undervisningen er moderne og har på Himmelev Gymnasium ofte et tvist af Viden & Medier, hvilket betyder, at du fx kan arbejde med podcast i historie eller screencast i biologi, og at en aflevering ikke nødvendigvis gøres op i tegn, men lige så godt kan være lyd eller video.

Lærerne

Lærerne er alle universitetsuddannede og underviser typisk i 1-3 fag. Derudover har de alle sammen en særlig gymnasielæreruddannelse, som kaldes pædagogikum. Det betyder, at de både er eksperter i deres fag og i den ædle kunst at undervise. Du kan finde alle vores lærere på siden Personale.

Du kan altid kontakte dine lærere, hvis du har brug for en snak om dit faglige niveau, din udvikling eller trivsel. Dine forældre kan møde dine lærere, når vi en gang om året inviterer til forældrekonsultation.

Klassens lærerteam

Klassens lærerteam består af 2 lærere, som fungerer som klassens kontaktlærere. Lærerteamet er særligt opmærksomme på klassens og den enkelte elevs trivsel, og så er det dem, der sikrer, at især skriftlige afleveringer bliver fordelt nogenlunde jævnt hen over året. Dine forældre kan møde lærerteamet, når der er forældremøde i 1.gh.

Vores forventninger til dig

For at kunne lære nyt skal du selvfølgelig også selv være motiveret. Du behøver ikke have planlagt hele din fremtid endnu, men du skal være klar til at yde en indsats, være frisk på udfordringerne og have lyst til at være en del af fællesskabet.

Vi forventer, at du møder til tiden, deltager aktivt i undervisningen, har lavet dine lektier og afleverer dit skriftlige arbejde inden for afleveringsfristen. Du skal have lyst til at læse og lære og være nysgerrig og opsøgende i forhold til det faglige.

På Himmelev Gymnasium behandler vi hinanden med respekt og tolerance. Det er beskrevet i vores Studie- og ordensregler.

Karaktergivning

Du får standpunktskarakterer i alle dine fag 2 gange i løbet af året samt en standpunktskarakter i slutningen af året. Den afsluttende standpunktskarakter i 3.g kommer med på dit eksamensbevis sammen med dine prøvekarakterer. Du kan se dine karakterer på Lectio, når du er logget ind. Du kan altid få en snak med dine lærere om dit standpunkt, både når karaktererne offentliggøres og i løbet af året, hvis du har brug for at høre nærmere om din faglige udvikling.

I den daglige undervisning har vi fokus på formativ evaluering. Det betyder, at vi gør noget ekstra ud af at give dig brugbar feedback på både afleveringer og mundtlige præstationer. I undervisningen skal der være plads og tryghed til at prøve sin viden af og nogle gange også til at fejle.

Studieturen

Studieturen i 2.g er altid et højdepunkt. Vi rejser for at få store og nye oplevelser sammen, for at sætte undervisningen i relation til virkeligheden og for at styrke de sociale bånd i klassen.
Din klasse rejser sammen med 2 lærere, og der er altid et fagligt program, som forberedes i undervisningen, inden I tager afsted. I er typisk afsted fra mandag til fredag.
Vi rejser bæredygtigt på Himmelev Gymnasium, så med undtagelse af USA-turen på den internationale studieretning så foretrækker vi destinationer, som vi kan nå med bus og tog. Typiske rejsemål i 2.g er fx Berlin, Amsterdam, Bruxelles og Krakow.

Du skal selv betale for studieturen, så vi anbefaler, at du allerede i 1.g begynder at spare lidt op. Udgifterne til en studietur på Himmelev Gymnasium må i skoleåret 2022-2023 ikke overstige 5000 kr. Beløbet dækker både transport, ophold, morgenmad og udgifter til entreer o.lign men ikke lommepenge.
I fag på mindst B-niveau er der også mulighed for at komme på en rejse af kortere varighed i 3.g. De korte studieture varer 1-3 dage, og du skal også selv betale for en evt. 3.g-rejse.
Nogle klasser vil få tilbudt en udvekslingsrejse til et af vores venskabsgymnasier rundt omkring i Europa.
Himmelev Gymnasiums Rejsefond har mulighed for økonomisk at støtte elever, der ellers ville have svært ved at komme med på studietur.

Efter skoletid

Der er altid liv på gangene på Himmelev Gymnasium – også efter skoletid. Udover at deltage i de store fælles begivenheder som himmefesterne og vores musikcafé Blue Note, så kan vi kun anbefale, at du melder dig ind i et af vores mange udvalg eller grupper, som både mødes i pauserne i løbet af skoledagen og efter skoletid. Det giver dig ikke bare en masse nye relationer på skolen men også en mulighed for at få indflydelse på hverdagen og livet på Himmelev Gymnasium. Du kan læse meget mere om vores mange udvalg på siden Elevudvalg. Læs også om den store vinterforestilling, som vores kreative gruppe Creative Arts stabler på benene hvert år. Du har også mulighed for at stille op til nogle af de mange sportsturneringer, som vi selvfølgelig også deltager i sammen med andre gymnasier fra hele landet. Du kan se nærmere på nogle af mulighederne på siden Frivillig idræt.

Fællestime 2

DESIGN DIN STUDIERETNING

Prøv studieretningvælgeren. Her kan du selv sammensætte din drømmestudieretning og se mulighederne for sprog, kunst og valgfag.

Gå til studieretningsvælgeren

FAQ OM STX

Om skoledagen og lærerne

Hvor lang er en almindelig skoledag på Himmelev Gymnasium?
Du møder kl. 8.10 de fleste dage og har ikke senere fri end kl. 15.05. Nogle dage kan du endda være heldig at have fri allerede kl. 13.25. Derudover er der frivillig Mat Lab to gange om ugen, hvor en del elever bliver på skolen for at få lektierne lavet færdige i matematik, inden de tager hjem. Mat Lab er åbent kl. 14.30-16.30, og der er altid dygtige Mat Lab-instruktører til stede til at hjælpe. De er allesammen gamle himmegængere.

Hvordan er forholdet til lærerne?
Vi går ret meget op i god stemning på Himmelev, og du vil derfor også opleve, at lærerne generelt er interesserede i at lære eleverne godt at kende. Der er en uhøjtidelig stemning i klasselokalet og på skolen, og vi gør meget ud af at møde eleverne i øjenhøjde.

Om de det faglige niveau

Der er nogen, der siger, at det er hårdt at gå i gymnasiet. Passer det?
Gymnasiet er, hvad du selv gør det til. Nogle gange vil du sikkert synes, at du har travlt, og at det er hårdt at komme ud af sengen om morgenen. Andre gange glæder du dig bare til at komme i skole og til at se dine venner. Du kan tænke på det som et fuldtidsarbejde. Selvfølgelig skal du følge med og lave dine ting, og der bliver også stillet krav til dig. Men det er faktisk vigtigt, at du også giver dig selv lov til at holde fri og dyrke dine andre interesser. Det skal der også være tid til om aftenen og i weekenderne.

Hvor lang tid skal jeg regne med at bruge på lektierne?
Det er ret forskelligt fra fag til fag, og i perioder vil der være flere lektier end til hverdag. Du skal nok regne med at skulle en tur omkring din computer og dine bøger hver dag efter skole. Der er både almindelige læselektier (nogle kan du måske klare i bussen på vej til skole) og skriftlige afleveringer hver uge. Vi har også mere kreative lektier for af og til, fx hvis vi laver podcasts i undervisningen eller skal have et interview med til næste time.

Jeg er lidt nervøs for, at alle andre er dygtigere end mig. Hvor god skal man egentlig være for at starte i gymnasiet?
Der er fin plads til elever på mange forskellige faglige niveauer, og undervisningen bliver derfor tilpasset den enkelte klasse og den enkelte elev. Men tænk på det sådan her: Hvis du lever op til optagelseskravene, så er du klar til at gå i gymnasiet. Og hvis det er lidt svært, så kan man nå langt med en ekstra indsats og god hjælp. Det første står du selv for, det sidste har vi masser af.

Hvad så, hvis man har haft ret let ved fagene i folkeskolen og bare trænger til nogle faglige udfordringer?
Så har vi en række talentprogrammer som du enten kan tilmelde dig eller ansøge om at blive optaget i. Det er fx U-faktor, der er en slags brobygning med de videregående uddannelser, og ATU (Akademiet for Talentfulde Unge).
Skriv til vores talentkoordinator Christian Halvgaard, hvis du vil høre mere om talentprogrammerne: hgch@himgym.dk

Om det sociale miljø

Er der mange arrangementer efter skoletid?
Det sociale liv er jo en meget vigtig del af gymnasielivet. Så du kan godt glæde dig allerede til mange forskellige fede arrangementer. Festerne har du måske hørt om, men ved du også, at vi holder musikcafé ca. en gang om måneden en tirsdag aften? Derudover er der selvfølgelig en række eftermiddagsarrangementer at se frem til fx Quizeftermiddagen, Danmarks Indsamlingen, træningskampene for sportsholdene, øvegangene for Creative Arts, skakturneringen og musikelevernes eksamenskoncert.

Jeg elsker at bidrage og være med til at planlægge alle mulige ting. Hvad kan jeg bidrage med på Himmelev?
Vi har rigtig mange udvalg på Himmelev Gymnasium, som du kan slå dig løs i. Tjek fx Elevrådet, Fredagsbarudvalget, Himmeleaks (vores skoleblad), Blue Note (vores musikcafé), Regnbueudvalget, Trivselsudvalget, HimmeTalk (vores podcast) og Grønt Himmelev (bæredygtighedsudvalget). I nogle udvalg sidder der både lærere og elever. I andre er der kun elever. Find et udvalg, der passer til dine interesser, og meld dig ind med det samme. Der er plads til alle i udvalgene. 

Glad Dreng

SE VORES MANGE VALGFAG

Valgfagene giver dig mulighed for at tone din studieretning efter dine særlige interesser.

Læs mere om valgfag på stx