Y7A8607

HF–Samfund

Matematik B – Samfundsfag B

Hvilken rolle spiller medierne for demokratiet?

Er der sammenhæng mellem varerne i vores indkøbskurv og vores uddannelsesniveau?

Hvorfor skal man være kritisk over for meningsmålinger?

Om HF-Samfund

Med denne fagpakke kommer du til at arbejde med forskellige samfundsforhold.

Vi undersøger fx, om mediernes billede af kvinder, indvandring og ghettoområder holder stik, om der er sammenhæng mellem socialklasse og karaktergennemsnit, og om ulighed skaber arbejdspladser.

Du kommer til at arbejde med aktuelle emner: Hvordan løser vi udfordringer med klimaet? Hvordan skaber vi bedre velfærd, når udgifterne til velfærdsstaten bliver større? Hvordan forbedrer vi integrationen i Danmark?

 

Du kan fx komme til at lave spørgeskemaundersøgelser, interviewe folk på gaden og bruge eksisterende undersøgelser.

Du indsamler data og ”får tallene til at tale”. Du lærer at gennemskue meningsmålinger og at analysere artikler med politisk indhold.

Vi tager på ekskursioner og besøger fx meningsmålingsinstituttet Voxmeter eller dagblade for at lære, hvordan de vinkler deres historier.

Y7A8499
Group 28

VALGFAG

Du skal vælge et valgfag på enten C- eller B-niveau. Det kunne fx være psykologi C eller biologi B.

 

HVILKE UDDANNELSER FÅR JEG ADGANG TIL?

Fagpakken HF-Samfund giver adgang til alle professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. Det kunne fx være uddannelsen til finansøkonom, socialrådgiver eller folkeskolelærer. Få overblikket over dem alle på Uddannelsesguiden/adgangskortet/hf.

HF-Samfund

Semestre
1.
2.
3.
4.

Fagenes fordeling

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Kunstnerisk fag C / Idræt C
Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)
Naturvidenskabelig faggruppe (NF)
Samfundsfag B
Projekt- og praktikperioder
Større skriftlig opgave
Valgfag: C-niveau eller løft fra C- til B-niveau
HF SAMFUND (1)

DESIGN DIN FAGPAKKE

Prøv fagpakkevælgeren. Her kan du se hvilke obligatoriske fag og valgfag, der er plads til i din drømmefagpakke.

Gå til fagpakkevælgeren

Y7A8931 (2)

SE VORES MANGE VALGFAG

Valgfagene giver dig mulighed for at tone din fagpakke efter dine særlige interesser.

Se valgfag på hf