Science (1)

Biologi A 

Kemi B

Kan kemiske stoffer påvirke mit DNA og give kræft?

Hvorfor er der så meget debat om gensplejsning på mennesker?

Er anabolske steroider en god genvej til at få større muskler?

Y7A8337

Om studieretningen

Studieretningen med biologi og kemi er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker, natur og miljø.

Biologi er læren om det levende, og her vil du komme til at arbejde med kroppens fysiologi, sundhed, genetik, miljø og evolution.

Vi diskuterer sund mad, klimalovgivning, etiske problemstillinger om kloning af mennesker og meget andet.

I kemi arbejder vi med modeller af atomer, ionforbindelser og molekyler og med molekylærbiologiske processer. 

Vi arbejder en del i laboratoriet både med analyse og fremstilling af kemiske stoffer samt undersøgelse af kemien omkring os i fx fødevarer og lægemidler.

I både biologi og kemi kombineres teori med eksperimentelt arbejde i laboratoriet eller ude i felten.

Du vil få kendskab til moderne forskning, og derfor besøger vi også steder som Københavns Universitet, Zoologisk Have og Novo Nordisk, hvor du får mulighed for at lave mere avancerede eksperimenter, deltage i paneldebatter og se nærmere på den nyeste forskning.

Y7A9247
Group 33

VALGFAG

1 valgfag på A-niveau fx matematik eller engelsk
2 frie valgfag på mindst C-niveau fx idræt B og innovation C.

 

HVILKE UDDANNELSER FÅR JEG ADGANG TIL?

Se oversigten på Uddannelsesguiden/Adgangskortet. Husk at dine muligheder kan udvides med dine valgfag. Prøv at taste valgfagene ind i oversigten i linket.

Biologi A – Kemi B

GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
2. fremmedsprog B
Kunstnerisk fag C
Biologi A
Kemi B
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Studieretningsprojekt

Valgfag

C-niveau
C-niveau, løft fra C- til B-niveau eller løft fra B- til A-niveau
Løft fra B- til A-niveau
Y7A8412

DESIGN DIN STUDIERETNING

Prøv studieretningvælgeren. Her kan du selv sammensætte din drømmestudieretning og se mulighederne for sprog, kunst og valgfag. 

Gå til studieretningsvælgeren

Se Vores Valgfag

SE VORES MANGE VALGFAG

Valgfagene giver dig mulighed for at tone din studieretning efter dine særlige interesser.

Se valgfag på stx