Mat Fys

Talentudvikling

Nogle elever er bare sultne efter mere. Mere viden. Mere faglighed. Flere udfordringer. Hvis du er en af dem, så har vi en lang række talenttilbud, som du kan se nærmere på her.

Himmelev Sport

OM TALENTUDVIKLING

Talentprogrammer

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et 2-årigt talentprogram (1 år for HF). Du bliver en del af et fagligt fællesskab med unge fra hele Sjælland og vil få mulighed for at deltage i et væld af workshops, foredrag og forelæsninger på både universiteter og i virksomheder. Oplægsholderne er nogle af de bedste og mest kendte hjerner i landet, og du kan selv vælge, hvilke fagområder du vil høre om.
De fleste af aktiviteterne foregår uden for skoletiden.

Læs mere om ATU på talentfuldeunge.dk


Forskerspirer

Forskerspirer er et tilbud om ét års faglig fordybelse i et selvvalgt emne, du brænder for. Du får mulighed for at udvikle dit eget forskningsprojekt under kyndig vejledning af en forsker fra et universitet. Forskerspirerne kommer på to seminarer i København og Århus med gymnasieelever fra hele landet, inden de skriver en synopsis om deres projekter. Der er præmier på 20.000 kr. til de bedste projekter inden for hvert fagområde (NAT, HUM, SAMF og SUND).

Læs mere om Projekt Forskerspirer på forskerspirer.ku.dk/


U-Faktor

U-faktor er et unikt talenttilbud, som Himmelev Gymnasium udbyder i samarbejde med 5 andre gymnasier i regionen. I løbet af 2.g eller 2.hf kommer du på besøg på 4 videregående uddannelser. Her bliver du fagligt udfordret gennem forelæsninger og workshops og får lov til at snuse til studiemiljøet og møde de studerende. Året sluttes af med et fælles arrangement, der typisk byder på et oplæg af en kendt forsker eller forfatter.

Georg Mohr-konkurrencen

Hvert år deltager flere af vores klasser i matematikkonkurrencen Georg Mohr. Konkurrencen er for dig, der er vild med matematik og gerne giver den en ekstra skalle.

Læs mere om Georg Mohr-konkurrencen på georgmohr.dk


Faglige konkurrencer

Der er mange forskellige tilbud til elever med fagligt overskud ud over dem, der er nævnt herover. Nogle af dem er faglige konkurrencer, som din lærer kan tilmelde dig eller hele din klasse. Alle 1.g’erne deltager fx i en Policy Slam-konkurrence i slutningen af grundforløbet.

COCONF er et innovationssamarbejde med forskellige virksomheder i vores lokalområde. Her handler det om at skabe bæredygtige, innovative løsninger. Det har faktisk været erhvervsøkonomielever her fra Himmelev Gymnasium, der er løbet med førstepræmien de sidste par år.
Hvis du vil høre mere om vores talentprogrammer, kan du skrive til talentkoordinator Christian Halvgaard (CH): hgch@himgym.dk

Team Danmark

Du har mulighed for at blive optaget som Team Danmark-elev på Himmelev, hvis du dyrker din sport på højt niveau. Du kan tage din stx-uddannelse på 4 år eller din hf-uddannelse på 3 år, sådan at der i hverdagen både er plads til skole og sport.

Som Team Danmark-elev har du brug for både at kunne passe din træning og din skole. Vores Team Danmark-forløb tilrettelægges derfor individuelt, så vi får indtænkt fx morgentræning og transporttid i skemalægningen.

Når du er væk fra undervisningen pga. din sport, kan du via Team Danmark få en study buddy, som sørger for at holde dig opdateret om lektier, aftaler og udleveret materiale. Derudover kan du også få ekstra undervisning, hvis du fx har været væk til landholdssamling eller stævne. På den måde skal du hverken gå på kompromis med din sport eller din skole. Vi hjælper dig også med at få styr på hverdagen, når vi fx arbejder med Life Skills som en del af det pædagogiske grundlag på skolen.

Team Danmark-ordningen på Himmelev Gymnasium er ikke knyttet til en bestemt studieretning (STX) eller fagpakke (HF), så du har de samme muligheder som alle andre elever for at vælge netop det, der interesserer dig.
Hvis du overvejer at satse professionelt på din sport, skal du søge Team Danmark, inden du søger optagelse på Himmelev Gymnasium. Fristen ligger som regel i midten af januar.

Kontakt Team Danmark- og elitesportskoordinator Marie Præstholm (MP) for mere information: hgmp@himgym.dk

Roskilde Kommunes Team Danmark-projekt

Hvis du dyrker sport på et højt niveau men ikke helt opfylder kravene til at blive Team Danmark-elev, har du mulighed for at blive en del af Roskilde Kommunes elitesatsning, som er et samarbejde med flere sportsklubber i byen.

Du kan blive en del af ordningen her på Himmelev Gymnasium og derigennem få adgang til mange af de samme muligheder, som Team Danmark-eleverne har, så du kan få hverdagen med elitesport og gymnasieliv til at hænge sammen.

Læs mere om Roskilde Kommunes Team Danmark-projekt her: https://elitekommune.roskilde.dk/da-dk/roskilde-team-danmark/ungdomsuddannelse/

Kontakt Team Danmark- og elitesportskoordinator Marie Præstholm (MP) for mere information: hgmp@himgym.dk

Himmelev Sport

Himmelev Sport er for dig, der dyrker din sport på højt nationalt niveau og/eller bruger mere end 10 timer om ugen på din sport. Måske mangler du nogle point for at blive godkendt til Team Danmark-ordningen. Måske er du i et forbund, som Team Danmark ikke støtter, eller i en klub som ikke er en del af Roskilde Kommunes Team Danmark-projekt.

Himmelev Sport giver ligesom de øvrige ordninger vores elever den fleksibilitet, der skal til for at kunne kombinere livet som atlet på topplan med livet som engageret himmegænger.

  • Fleksibilitet, når du skal være væk på træningslejr eller til et stævne
  • Fri adgang til skolens træningsfaciliteter, når du ikke har timer
  • Deltagelse i vores eliteatlet-netværk, hvor du bl.a. får relevante kurser sammen med andre atleter på skolen og får mulighed for at sparre med de andre, der også skal tidligt op om morgenen for at nå morgentræningen inden 1. modul.

Kontakt Team Danmark- og elitesportskoordinator Marie Præstholm (MP) for mere information: hgmp@himgym.dk

MGK og BGK

Hvis du er optaget på enten MGK (Musikalsk Grundkursus) eller BGK (Billedkunstnerisk Grundkursus), kan du tage forløbet samtidig med din STX eller HF her på Himmelev Gymnasium.

Juniortalent

Himmelev Gymnasium tilbyder Juniortalent, som er et diplomprogram for talentfulde elever i 8. klasse. Eleverne mødes her på skolen til undervisning på højt fagligt niveau. Programmet skal både inspirere og udfordre de unge elever og samtidig give dem et netværk med andre fagligt stærke elever. 

Du skal søge om optagelse på Juniortalent gennem din egen skole.

Læs mere om Juniortalent her: https://talentfuldeunge.dk/junior-talent-program

Y7A8536

MATEMATIK EFTER SKOLE?

Læs mere om MAT LAB

Frivillig Idræt

INTERESSERET I SPORT?

Læs mere om frivillig idræt